Področje energetike ima pomembno vlogo pri soočanju z izzivi pri reševanju posledic podnebnih sprememb. Namen projekta je omogočiti iskanje najbolj naravnih energetskih sistemov. To smo zagotovili z razvojem energetskega modela, ki bo najbolje zajel realno stanje in zagotovil učinkovito nadaljnje načrtovanje. V preteklosti so bile že razvite nekatere vrste energetskih modelov, kot so na primer modeli energetskega načrtovanja, oskrbe z energijo in modeli povpraševanja, napovedni modeli, optimizacijski modeli in drugi. Vendar pa obstaja pomanjkanje optimizacijskih in simulacijskih modelov, ki bi uspešno podpirali reševanje tako okoljskih kot energetskih vprašanj vključno s poglobljeno analizo stanja okolja. Ti modeli bi omogočali kalkulacijo masnih in energetskih tokov znotraj določenega geografskega območja.

Problem lokalnih in tudi drugih energetskih sistemov je visoka poraba konvencionalnih goriv in posledično večji škodljivi vplivi na okolje. Posledice podnebnih sprememb so škodljive tako za okolje kot tudi za ljudi. Za ublažitev teh vplivov, se spodbuja trajnostni razvoj. Velik potencial predstavljajo lokalni energetski sistemi, predvsem zaradi obilja naravnih virov, ki se lahko razvijejo v trajnostne energetske sisteme. Te tipe naravnih virov je potrebno izkoristiti in s tem zadostiti povpraševanju po energiji, seveda v skladu z ohranjanjem naravnih virov. Energetska samozadostnost se spodbuja, zaradi zmanjšanja odvisnosti od tujih dobaviteljev in da bi se izognili emisijam zaradi dodatne logistike. Druga pomembna dejavnost predstavlja razvoj najbolj naravnih energetskih sistemov z implementacijo načel kot so zagotavljanje energetske učinkovitosti, uporaba obnovljivih virov energije in ohranjanje naravnih virov.

Glavni cilj projekta je bilo razvitje celovitega modela, ki bo podpiral izgradnjo čim bolj naravnega energetskega sistema. Analizni del služi kot osnova za nadaljnje načrtovanje. Optimizacijski del zagotavlja najoptimalnejšo odločitev na podlagi razpoložljivih možnosti. Simulacijski del pa omogoča preučevanje različnih prihodnjih scenarijev.
Bionski model bo koristna podpora za ublažitev posledic podnebnih sprememb. Energetska in okoljska politika spodbujata trajnostni razvoj. Cilj Evropskega načrta do leta 2050 predpostavlja dekarbonizacijo energetskih sistemov. Zato bodo naravni energetski sistemi pridobili pomen, razvoj modela pa predstavlja začetno transformacijo na tem področju. Bionska disciplina se vključuje v model z iskanjem optimalne sestave modela, ki posnema organizacijo skupin organizmov. Za optimizacijo je uporabljena tudi optimizacijska metoda s posnemanjem naravnih vzorcev. Končni vpliv modela bo pospešitev postopka preoblikovanja iz fosilno usmerjenih energetskih sistemov k bolj naravnim.

LOGO