V Sloveniji je pridelava industrijske konoplje v porastu. Večinoma ljudje uporabijo semena za stiskanje olja, ostali deli rastline pa se v večji meri ne porabljajo. V Sloveniji ni predelovalnega obrata za proizvodnjo izdelkov, ki bi porabljali vse dele rastline. Pridelovalci industrijske konoplje nimajo možnosti dostavljati ostalih delov rastline, saj se jim zaradi prevelikih logističnih stroškov ne splača transportirati teh delov v sosednjo Avstrijo, kjer imajo obrate za predelavo industrijske konoplje. Tako ostajajo ti deli rastline (stebla in korenine) na zemlji in ostaja potencial za oblikovanje inovativnih izdelkov iz teh delov rastline neizkoriščen. S tem namenom je nastala ideja o izvedbi študije izvedljivosti za postavitev obrata za predelavo industrijske konoplje z uporabo vseh delov rastline. S postavitvijo takšnega obrata bi se zagotovila nova delovna mesta in možnosti novih raziskovalnih projektov.

Z izvedbo študije izvedljivosti za postavitev obrata za predelavo industrijske konoplje bi se lahko začeli dogovori z investitorji v sam obrat. S tem bi sploh se seznanili z možnostmi postavitve takšnega obrata, tehnološko zahtevnostjo in samo ekonomiko. V okviru projekta smo izvedli študijo izvedljivosti za postavitev obrata za predelavo industrijske konoplje. Analiza obstoječih in najboljših razpoložljivih tehnologij je pokazala najbolj optimalne možnosti za izbiro primerne tehnologije. Ekonomika investicije in pa obratovanja samega obrata za predelavo industrijske konoplje je podala najbolj optimalen scenarij za dejansko izvedbo. Izvedena študija različnih izdelkov iz industrijske konoplje je podala informacije glede možnosti izdelave določenih izdelkov in izbiro najbolj optimalnega asortimana izdelkov. Z raziskavo širšega evropskega trga se je sploh ocenil potencial prodaje različnih tipov izdelkov iz industrijske konoplje. Izvedla se je ocena po posameznih trgih in po posameznih izdelkih. S postavitvijo takšnega obrata bi vplivali na različna področja: pridelovalcem industrijske konoplje bi zagotavljali možnost dostave do sedaj večinoma neuporabljenih delov rastline, omogočali bi nova zelena delovna mesta, oblikovanje novih inovativnih izdelkov iz industrijske konoplje, novih raziskav na področju uporabne vrednosti industrijske konoplje in številne druge.

V okviru projekta je bil glavni cilj izvesti študijo izvedljivosti za postavitev obrata za predelavo industrijske konoplje z uporabo vseh delov rastline.Doseženi cilji:

  • ugotovila se je dejanska količina pridelane industrijske konoplje na slovenskem ozemlju,
  • identificiral se je potencial prihodnje pridelave industrijske konoplje na slovenskem ozemlju,
  • pridobile so se informacije o uporabni vrednosti različnih izdelkov iz industrijske konoplje in pa njihovih tržnih deležih po posameznih državah iz evropskega trga,
  • izbran je bil optimalen asortiman izdelkov za proizvodnjo v novo postavljenem obratu za predelavo industrijske konoplje,
  • izbrana je bila optimalna tehnologija za proizvodnjo različnih tipov izdelkov iz industrijske konoplje,
  • ocenjena je bila ekonomika pridelave industrijske konoplje,
  • raziskana je bila marketinška strategija za trženje izbranih izdelkov iz industrijske konoplje.

Dodatno dosežen cilj (ni bil načrtovan v zasnovi projekta):

  • zasnovan je bil posevek z industrijsko konopljo na površini 0,36 ha s sorto ‘Fedora 17’.