Promet neposredno vpliva na okolje, hkrati pa je odvisen od njega. Na okolje fizično vpliva s tem, da povzroča spremembe v naravi in pri ljudeh. Največ škodljivih emisij povzroča cestni promet. Zaradi dejstva, da je promet ključni onesnaževalec, se poraja vprašanje, kako omejiti škodljive posledice. V današnjem času, ko cene fosilnih pogonskih goriv dosegajo rekordne cene, se tudi podjetja, ki za opravljanje svoje dejavnosti potrebujejo vozni park, vse bolj ukvarjajo z vprašanjem, kako optimizirati njihovo mobilno dejavnost na terenu, da bo le-ta ekonomsko učinkovita in hkrati trajnostna. Pomembno je tudi dejstvo, da uporaba klasičnih dostavnih vozil, s klasičnimi pogonskimi gorivi, predstavlja negativen vpliv na okolje, zato podjetja strmijo k uporabi okolju prijaznejših vozil, kar zagotovo ima za posledico tudi krepitev blagovne znamke. Projekt je zato bil osredotočen na analizo uporabe klasičnih vozil v izbranem podjetju in smotrnosti njihove zamenjave z okolju prijaznejšimi vozili. S pomočjo meritev in analize voznega cikla, nadalje pa s primerjalnimi analizami, so študenti ugotovili, katere so primerne alternativne transportne tehnologije za ozelenitev voznega parka v podjetju Avtosteklo d.o.o.

Prav tako so študenti v sklopu projekta izračunali ekonomsko upravičenost investicije posameznih alternativnih transportnih tehnologij ter proučili njihovo primernost tudi iz vidikov trajnostnega razvoja. S tem smo podjetju ponudili priložnost, da ob morebitni implementaciji altrenativnih tehnologij v vozni park zniža okoljske vplive, zniža transportne stroške in stroške servisiranja vozil ter poveča ugled podjetja Avtosteklo d.o.o.