Ozelenitev voznega parka v podjetju Avtosteklo
18. 11. 2015
Distribucija lokalne pridelane hrane od vrat do vrat
18. 11. 2015

Možnosti integracije tehnologije eye tracking v ocenjevanje cestne prometne varnosti

Z uporabo tehnologije eye tracking smo na Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru v partnerstvu s Fakulteto za varnostve vede UM, podjetjem Oculus in ZŠAM Celje izvajali raziskavo, kaj vozniki opazujejo med vožnjo.

Projekt je bil prvenstveno namenjen raziskavi, kako bi lahko tehnologijo eye tracking uporabili v ocenjevanju cestne prometne varnosti. Glavna faza projekta je bila tako praktična, saj smo s sodelovanjem podjetja Oculus in ZŠAM Celje izvedli vožnje po poligonu in v realnem okolju, prostovoljci pa so ob tem imeli nadeta eye tracking očala. S tem smo pridobili posnetke, ki natančno prikazujejo, kam posameznik gleda med vožnjo. Pred tem smo izvedli še temeljit pregled literature na tematiko uporabe eye tracking tehnologije, prometne varnosti in motenj med vožnjo, vzporedno s praktično fazo pa smo izvedli tudi spletno anketo, kjer smo ugotavljali, kako ljudje subjektivno ocenjujejo svojo vožnjo in motnje med njo. Tako smo dobili nabor objektivnih in subjektivnih podatkov.

Iz zbranih podatkov in analize le-teh je možno razbrati več trendov pri opažanju prometnih znakov in reklam med vsemi pregledanimi prostovoljci. Med pomembnejše ugotovitve analize posnetkov voženj štejemo to, da so vozniki več opažali prometne znake (44,13 %) kot pa reklame (38,65 %). To se ujema s podatkom, da do sedaj nobena študija v svetu ni definitivno povezala slab vpliv oglaševanja na prometno varnost. Rezultati torej kažejo, da reklame nimajo posebnega vpliva na zaznavo prometnih znakov in prometnega toka. Na splošno lahko rečemo, da so ljudje bolj pozorni na znake kot na reklame. Vozniki, ki bolje poznajo okolje, kjer poteka vožnja, opazijo manj znakov (aktivno fokusiranje na znak), kot tisti, ki se redkeje ali prvič vozijo po območju. To je vidno iz podatka, da so v povprečju na poligonu vozniki opazili 50,27 % vseh prometnih znakov, na cesti pa le 37 %. Glede subjektivne zaznave motenj med vožnjo smo ugotovili, da anketiranci najpogosteje opazijo delo na cesti, sledijo novi prometni znaki, novih reklam pa skorajda ne opazijo.

Eden izmed najpomembnejših elementov, ki smo jih opazovali, je bila kartonasta figura razgaljene štoparke, postavljena ob cesti. Za to reklamo smo ustvarili heatmap, ki nazorno prikazuje, kaj nas najbolj pritegne, pa tudi če med vožnjo.
Več podrobnosti o tem, kako so vozniki zaznavali štoparko in kako je zmotila njegovo vožnjo, pa si lahko pogledate na

https://www.youtube.com/watch?v=uYIUaBFb9w8&feature=youtu.be

FL Moznosti_integracije