K zasnovi in izvajanju projekta so družno pristopili podjetje ISKRA-RELEJI tovarna relejev d.d., Občina Makole, Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru, Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru in Medicinska Fakulteta Univerze v Mariboru. Del praktičnega dela se je izvajal v podjetju ISKRA-RELEJI, na Občini Makole in v prostorih OŠ Makole. Sodelujoča ekipa desetih študentov je bila sestavljena izrazito multidisciplinarno, kar je bil predpogoj za doseganje inovativnosti.

Podjetje ISKRA-RELEJI se ob svoji osnovni dejavnosti, to je proizvodnja relejev, ukvarja tudi z razvojem in proizvodnjo LED svetil. Njihov razvoj je usmerjen predvsem na razvoj zunanjih LED svetil za osvetljevanje cest, ulic, pločnikov ipd. Zaradi svoje varčnosti in drugih lastnosti se LED svetila uveljavljajo tudi v zaprtih prostorih, zato se podjetje usmerja tudi na to področje. Razvojni potencial študentov FL, FS in MF UM, ki so na predlaganem projektu sodelovali, je bil velik. Študenti so s svojim znanjem, inovativnostjo, motivacijo ter neobremenjenostjo z obstoječimi rešitvami iskali nove idejne koncepte zasnove notranjih LED svetil. Podjetju bodo idejni koncepti, ki so jih razvili sodelujoči študenti, koristili pri nadaljnjem razvoju njihovih izdelkov. Vsi sodelujoči na projektu, ob študentih še delovni in pedagoški mentorji, so pridobili nove izkušnje, odprle so se nove poti za nova sodelovanja ali partnerstva, izboljšala se je medgeneracijska solidarnost, vključevanje mladih strokovnjakov v realno okolje pa bo s pridobljenimi kompetencami nedvomno lažje. Občina Makole je sodelovala kot organizacija z družbenega področja, znotraj katere smo spoznavali potrebe občine kot uporabnika glede notranjih LED svetil.

Trg sicer ponuja različne izvedbe svetil, ki so namenjene uporabi v različnih prostorih (stanovanja, hodniki, dvorane, proizvodni prostori, bolniške sobe, ipd.). Problem uporabniku predstavlja neustrezna osvetlitev, ki je lahko posledica vgraditve ene vrste svetila po celotnem objektu zaradi nižanja cene vgradnje ali zaradi menjavanja namena prostora, ki ji pogosto ne sledi menjava vrste svetil. Trg ne ponuja mnogo rešitev za izpostavljen problem. Hkrati pa zagotovo obstajajo funkcionalnosti, ki jih na tržišču še ni mogoče kupiti, so pa v praksi potrebne, oziroma bi bile koristne. Priložnost je predstavljal razvoj pametnega LED svetila, ki bi ga bilo mogoče brez zamenjave enostavno prilagoditi spremenjenim potrebam osvetlitve. Rešitev smo iskali v modulno zasnovanem in natančno reguliranem svetilu, ki omogoča spremembo osvetlitve brez velikih fizičnih posegov v sistem. Pri razvoju novih izdelkov in njihove embalaže se zelo malo upoštevajo zahteve/lastnosti skladiščenja in transporta, torej tako imenovani logistični vidik. S projektom smo želeli to pomanjkljivost odpraviti. Občina Makole se ob številnih investicijah v infrastrukturo srečuje tudi z izborom ustreznih svetil. Kot takšna predstavlja uporabnika in vir informacij povezanih z izbiro in vgradnjo svetil.

Projekt smo zaključili z inovativnim konceptom modularnega LED svetila za uporabo v notranjih prostorih. Podjetje ISKRA-RELEJI je tako pridobilo osnovo za nadaljnji razvoj notranjega LED svetila.

Inovativna idejna zasnova