Projekt je obravnaval inovativne pristope v proučevanju oskrbovalnih verig. Za optimalno delovanje vsake organizacije je izredno pomembno, da ima s potencialnimi partnerji, dobavitelji, kupci in ostalim okoljem jasno oblikovane in vzpostavljene odnose in se zaveda pomena ohranjanja le-teh. Roboteh d.o.o. je pri izdelavi robotskih tehnologij neločljivo povezan z vrsto različnih partnerjev: od dobaviteljev osnovnih materialov in komponent, preko dela v proizvodnji do implementacije in uporabe novih robotskih strojev pri končnih uporabnikih. Pri projektu smo tako s skupnim sodelovanjem s podjetjem prepoznali partnerje, ki sodelujejo v oskrbovalni verigi in odnose, ki jih ima podjetje z različnimi organizacijami, jim določili vlogo v oskrbovalni verigi in proučevali, kakšen pomen imajo različni dejavniki pri uspešnosti, dolgoročnosti partnerstev v oskrbovalni verigi, zgrajeni okoli podjetja Roboteh d.o.o. Ugotavljali smo vpliv na doseganje konkurenčne prednosti skozi možnost dolgoročnih kolaborativnih odnosov med partnerji v oskrbovalni verigi. Pozicioniranje in moč, ki jo imajo posamezni partnerji, združevanje ekonomskih, družboslovnih, informacijskih in tehnoloških vidikov predstavlja inovativen pristop pri proučevanju doseganja konkurenčne prednosti skozi partnerstva v verigi.

Roboteh d.o.o. je visokotehnološko proizvodno podjetje, ki je vpeto v veliko število različnih partnerstev. V projektu smo prepoznali in določili specifičnost posameznega partnerstva glede na obravnavane dejavnike, prepoznali, kaj predstavlja podjetju težavo v poslovanju s posameznim partnerjem in kakšne so možnosti izboljšanja obstoječega odnosa.

V ta namen smo oblikovali zemljevid partnerstev, prepoznali pozicijo posameznega partnerja v oskrbovalni verigi in oblikovali optimalen način sodelovanja z njim, kar lahko vodi v dolgoročne uspešne odnose, ki pripomorejo k večji konkurenčnosti oskrbovalne verige podjetja.

Izhajajoč iz tega, smo v projektu:

  • prepoznali partnerje, s katerimi podjetje sodeluje v oskrbovalni verigi,
  • določili pozicijo posameznemu podjetju v oskrbovalni verigi, grajeni okoli organizacije Roboteh d.o.o.,
  • prepoznali in jasno definirali ekonomske, družboslovne (sociološke in psihološke), informacijske in tehnološke dejavnike, ki vplivajo na pozicijo in moč, ki jo posamezen partner ima v oskrbovalni verigi in v odnosu s podjetjem Roboteh d.o.o.,
  • izrisali zemljevid partnerstev za oskrbovalno verigo, ki je oblikovana okoli organizacije Roboteh d.o.o.,
  • poiskali strategije za čim boljše delovanje s posameznim partnerjem v oskrbovalni verigi in doseganje kolaborativnih odnosov z namenom doseganja konkurenčne prednosti,
  • oblikovali inovativno in za podjetje Roboteh d.o.o. najbolj optimalno različico sodelovanja s partnerji v oskrbovalnih verigah,
  • predlagali dopolnitve v njihovem delovanju, predvsem na tematiko uvedbe ustreznih informacijskih sistemov, ki omogočajo lažjo in boljšo izmenjavo informacij predvsem z dobavitelji,
  • predlagali nekatere rešitve v smislu upravljanja oskrbovalne verige z ustrezno usposobljenimi človeškimi viri, ki lahko pripomorejo h kolaborativnemu upravljanju oskrbovalnih verig.