Vsebina projekta se nanaša na preučevanje organizacije izvajanja celovitih storitev v podjetju Emitt na področjih elektroinštalacij in ogrevalne tehnike. Pri izvajanju storitev, ki vključujejo idejno zasnovo, nabavo materiala/opreme, izvedbo montaže in vzdrževanje, se podjetje srečuje z različnimi organizacijsko-logističnimi težavami. V tem okviru smo tako tekom projekta spoznali delovno okolje v storitvenem podjetju, opredelili trenutno stanje izvajanja procesov, izvedli kritično analizo ter podali predloge na ključnih izbranih področjih, ki bodo prispevali k izboljšanju izvajanja storitev v podjetju. Temeljni namen projekta je bil tako oblikovati predloge za rešitve težav glede nepravočasnega zagotavljanja materiala/opreme za izvedbo storitev, saj smo podali predloge za izboljšanje sodelovanja različnih funkcionalnih področij dela v podjetju (tj. med prodajo, nabavo, pripravo montaže, montažo, skladiščenjem), ki vplivajo na izvajanje storitev (tj. iz vidika materialnih, delovnih in transportnih tokov). Študenti so pridobivali praktične izkušnje ter različne generične in poklicno-specifične kompetence s področja logistike izvajanja storitev, organiziranosti dela ter usklajevanja dela različnih funkcionalnih področij v podjetju. Visokošolski zavod pa je okrepil odnose s podjetjem ter obogatil študijske programe s praktičnimi vsebinami.

V projektu smo reševali problem zastojev v izvajanju celovitih storitev elektroinštalacij in ogrevalne tehnike, ki nastajajo predvsem zaradi nepravočasne preskrbe in dostave potrebnih materialov/opreme za izvajanje storitev na posameznih objektih (tj. deloviščih). Problem izhaja iz nezadostnega sodelovanja in organizacije dela ter posledično nizke ravni sinhronizacije dela med prodajo, nabavo, pripravo izvajanja, izvedbo montaže in skladiščenjem znotraj podjetja. Posledice šibkega sodelovanja med oddelki se kažejo predvsem v ne-sinhroniziranih tokovih storitev (npr. materialnih, delovnih in transportnih tokovih), saj material/oprema pogosto niso pravočasno na voljo na posameznih deloviščih. Takšni zastoji nato vplivajo na zamude pri izvedbi del na delovišču, slabši pretočnosti izvedbe storitev ter nepotrebnih zalog materialov/ opreme v skladišču oz. na deloviščih. V okviru projekta smo tako oblikovali predloge za izboljšanje sinhronizacije delovanja celotnega podjetja in izboljšanje logistike storitev – predvsem logistike materiala/opreme po deloviščih.