Gostilna in trgovina Repovž, Jože Repovž s. p., ki se med drugim ukvarja z lokalno pridelavo in prodajo hrane, je izpostavila eno izmed lastnih težav in sicer časovno zamudno aktivnost polnjenja polic. Slednje je bilo na osnovi obstoječe tehnologije zamudno, zato so si v podjetju prizadevali za izboljšanje lastnega pakirnega sistema, tudi izboljšanje lastne embalaže iz oblikovnega vidika ter izboljšano kakovost polnjenja polic.

Pri slednjem sta tako skupaj stopili Fakulteta za logistiko ter Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru, ki sta se lotili izboljšave omenjene problematike na podlagi čistih logističnih in strojniških kriterijev. Slednji so s skupnimi močmi oblikovali shelf ready embalažo, ki omogoča funkcionalnejši sistem polnjenja polic ter ga implementirali v prodajalno z namenom boljšega, predvsem optimalnejšega, poslovanja podjetja.
Interdisciplinarno ter kreativno razmišljanje študentov obeh študijev je pripomoglo k optimalnejšim ter inovativnim rešitvam.

Cilji projekta

Natančni posnetek obstoječega stanja, izdelava kritične analize obstoječega stanja, prenova obstoječega stanja z uvedbo tehnologije Shelf ready embalaže, ki omogoča trgovcem, da se blago v skupinskem pakiranju postavi na polico, ne da bi ga bilo potrebno pred tem dodatno razpakirati.

Problem

Ključna problematika, ki smo jo reševali, je bila uvedba shelf-ready embalaže ter s tem izboljšan način polnjenja polic, začenši na praktičnem primeru samostojnega podjetnika Jožeta Repovža, Gostilna in trgovina Repovž, ki proizvaja lokalno pridelano hrano. Pri razreševanju projekta smo ugotavljali primernost trenutnega načina embaliranja ter polnjenja polic, določili preglednost nad trenutnim sistemom ravnanja, zasnovali optimalen model polnjena polic s shelf ready embalažo na podlagi čistih logističnih in strojniških kriterijev.