V sklopu projekta sta se Fakulteta za logistiko in Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru povezali z javnim podjetjem Mariborski vodovod, d.d. in Celjskim mladinskim centrom pri projektu Način uvedbe pametnih števcev za odčitavanje dejanske porabe pitne vode.

Klasične vodovodne števce se po zakonu odčitava enkrat letno, z zamenjavo teh s pametnimi števci pa bo odčitavanje potekalo digitalno na daljavo vsak mesec. Mesečno odčitavanje pomeni točnejše podatke o porabi in s tem določanje ter obračunavanje dejanske porabe pitne vode. Poleg tega imajo moderni novi števci novejšo tehnologijo, katera ima možnost zaznave napak na daljavo vse od puščanja cevi, pomanjkanja pritiska tja do boljših filtrov za čisto vodo.

Študentje so v sodelovanju s profesorji in strokovnjaki v podjetju Mariborski vodovod, d.d. v petih mesecih poskušali optimizirati postopke menjave števcev ter optimizirati sam proces odčitave digitalnih števcev. Celoten postopek menjave števcev mariborskega vodovodnega omrežja pa naj bi bil zaključen v obdobju treh do štirih let. Z optimizacijo in modernizacijo celotnega postopka bo podjetje doseglo cilj zmanjšanja stroškov, študenti pa so s sodelovanjem v projektu pridobili pomembna praktična znanja in kompetence, ki jim bodo pomagale pri nadaljnjem študiju in zaposlitvi.
Celjski mladinski center je v projektu sodeloval kot partner pri nudenju mentorstva študentom pri promociji projekta. Tako so se študenti redno srečevali z mentorico, kjer so pripravljali vsebine za promocijo in izvedli aktivnosti za promocijo projekta. V okviru teh so pripravljali sporočila za javnost, se urili v javnem nastopanju in retoriki, pripravili letake in plakate, pripravljali tekste za različne medije, definirali medije ter preučili kanale za informiranje ter se naučili definirati različne ciljne skupine. Tako so študentje spoznali oblike promocijskih dogodkov, orodja komuniciranja, kanale komuniciranja in ciljne skupine ter se seznanili s pomenom promocije in kako se le ta izvaja.
http://www.mb-vodovod.si
http://www.mc-celje.si

Izkušnje sodelujočih študentov

Pri takšne vrste projektu sodelujem prvič, tako da od začetka niti nisem vedel kaj pričakovati, ali bom sposoben najti rešitev za dano nalogo. Že na uvodnem sestanku se je izkazalo, da sem skozi študij pridobil dovolj znanja, da se lotim takšne projektne naloge in najdem ustrezne rešitve. Znotraj skupine smo si razdelili vloge in tako je vsak predelal nek del literature, ki nam bo koristila pri projektu. Na skupnih sestankih znotraj same skupine ter na Mariborskem vodovodu stalno premlevamo, sprašujemo in izpopolnjujemo naše predloge ter odkrivamo nove probleme in nove dejavnike, ki jih moramo še vključiti za optimiziranje rešitve. Teoretičnega znanja imamo dovolj, za prenos teorije v prakso pa je ključnega pomena dobra komunikacija, tako znotraj same skupine študentov kot z vsemi sodelujočimi na projektu.

Jošt Car

Sodelovanje na projektu PKP se mi zdi zelo zanimivo, predvsem pa koristno za nas študente, saj dobimo veliko praktičnega znanja in izkušenj. Na projektu študentje sodelujemo z Mariborskim vodovodom pri čemer se srečujemo z različnim realnimi problemi, ki jih želimo skupaj rešiti. Poleg dela na samem projektu pa s pomočjo Celjskega mladinskega centra oziroma z mentorico Sonjo Majcen tudi promoviramo projekt preko različnih medijev.

Rok Štancer

Ker še nikoli nisem sodeloval na kakšnem podobnem projektu, sem se odločil poizkusiti in pridobiti izkušnje na tem področju. Moram priznati, da je projekt v tem času izpolnil moja pričakovanja oziroma jih je celo presegel, saj nisem pričakoval, da se bom z ekipo, s katero sodelujem, ujel v tako kratkem času. Prepričan sem, da so k temu pripomogla srečanja v Celjskem mladinskem centru, kjer smo veliko delali na medsebojnih odnosih in na tem, kako naš projekt predstaviti javnosti. Pri tem smo se naučili, katera je naša javna ciljna skupina, kako pravilno sestaviti sporočilo za javnost in predstaviti naš projekt. Mislim, da nam bo to koristilo v življenju na marsikaterem področju. Imeli smo srečanja tudi na samem podjetju – Mariborski vodovod, s katerim bomo sodelovali na projektu. Tam so nam predstavili problem in želje, kaj bi lahko mi storili za izboljšanje oziroma optimiranje njihovega delovanja. Prav tako smo šli na teren, kjer smo dobili direkten vpogled v delovanje podjetja. Za zdaj je projekt zadovoljil moja pričakovanja, upam, da se bo tako nadaljevalo.

Luka Krušič

Z delom na projektu sem zelo zadovoljna, saj je odlična priložnost za pridobitev novih izkušenj. Izboljšala sem komunikacijske spretnosti, se naučila čim bolje prilagajati drugim in sodelovati v skupini. Prav tako je projekt odlična priložnost, da izpopolnim pridobljena teoretična znanja tudi v praksi. Kot inženir logistike je moja naloga optimizirati različne stvari, v našem primeru pot, ki jo opravi odčitovalec vodnih števcev. Veselim se že nadaljnjega dela in končnih rezultatov.

Nina Vugrinec

Do sedaj smo na projektu spoznali, da je sam projekt sestavljen iz dveh delov, in sicer gre za delo v samem podjetju Mariborski vodovod in srečanja v Mladinskem centru Celje (MCC). V podjetju so definirali našo glavno nalogo, kar je optimizacija poti odčitavanja daljinskih števcev. Do sedaj smo spoznali tehnologijo, ki jo v podjetju uporabljajo za odčitavanje, bili pa smo tudi na terenu, kjer smo sami videli kako poteka odčitava v praksi. V MCC-ju se učimo veščin prezentacije projekta, in sicer do sedaj smo se naučili izdelati spletno stran za naš projekt, sporočilo za javnost ter veščin iskanja kontaktov za določene dogodke, na katerih smo pripravljeni predstaviti naš projekt.

David Kozel