Obvladovanje kompleksnosti oskrbovalnih verig postaja v globalnem mednarodnem poslovanju konkurenčna prednost. Zaradi nenehnega spreminjanja tržišča je potrebna prilagodljivost osredotočena na zadovoljstvo kupca. Klasični sistemi oskrbovanja podjetja na tujih trgih so zaradi nenehnega spreminjanja okolja postali stroškovno neučinkoviti, zato morajo podjetja vpeljati sodobne koncepte oskrbovalnih verig v svoje poslovanje. Nabavno poslovanje na področju telekomunikacijske opreme se mora zaradi hitrega razvoja informacijske tehnologije in razvoja novih storitev za kupce še hitreje odzvati na spremembe, zato pomeni uvajanje agilnih oskrbovalnih verig veliko konkurenčno prednost pred ostalimi ponudniki telekomunikacijskih storitev. Za doseganje kriterijev agilne oskrbovalne verige, ki temelji na integraciji procesov med kupci in dobavitelji, izmenjavi informacij znotraj oskrbovalne verige in sposobnosti prepoznavanja realnih potreb na trgu, je potrebno optimizirati blagovne in informacijske tokove in jih integrirati v model nabavnega poslovanja telekomunikacijskega podjetja. Integriran model oskrbovalne verige tako prinaša stroškovne učinke in konkurenčne prednosti iz vidika večjega zadovoljstva kupca in povečanja tržne moči.

V projektu smo obravnavali problem nabavnega poslovanja v podjetju Amis, ki povzroča višje stroške poslovanja zaradi neoptimalnih blagovnih in informacijskih tokov ter večjo vezavo kapitala zaradi vzdrževanja višjega nivoja zalog, ki so posledica neenakomernega povpraševanja kupcev in zagotavljanja visoke stopnje servisnih storitev.

Zagotavljanje visoke stopnje servisnih storitev zahteva od podjetja Amis vzdrževanje in upravljanje neoptimalnih zalog, kar povzroča višje stroške vzdrževanja zalog in višje tveganje zaradi hitrih tehnoloških sprememb telekomunikacijske opreme. Problem prekomernih zalog pa tudi vpliva na ekonomske količine naročila, ki jih zaradi neoptimalnega naročanja ni možno zagotavljati.

Cilji projekta so bili strukturirani glede na posamezne faze projekta. V začetni fazi je bilj cilj analizirati obstoječe stanje, ki zajema:

  • analizo zalog v skladišču podjetja Amis,
  • analizo obstoječih transportnih poti,
  • statistično analizo povpraševanja.
  • primerjavo posameznih dobaviteljev,
  • analizo obstoječih podatkovnih baz, poslovnih entitet, aplikacij, tehnologij, sistemov in aplikacijskih vmesnikov, ki so se uporabljali v podjetju Amis za informacijsko podporo v procesu nabave telekomunikacijske opreme.

Cilj druge faze je bil predstaviti in primerjati različne modele upravljanja zalog in napovedi povpraševanja. Predstavljene so bile tudi prednosti in slabosti posameznih modelov in njihovi vplivi na poslovanje podjetja. Obenem so bile v drugi fazi predstavljene možnosti integracije in nadgradnje obstoječih informacijskih rešitev z rešitvami poslovnih partnerjev. Cilj tretje faze je bil izdelava prototipa modela naročanja, ki je temeljil na izbranem modelu upravljanja zalog in povpraševanja.

Inovativni pristop projekta Optimiranje agilne oskrbovalne verige telekomunikacijske opreme je bil v integraciji sodobnih logističnih konceptov, ki temeljijo na zaznavanju in prilagajanju tržnim potrebam s sodobno informacijsko tehnologijo, ki omogoča optimiranje blagovnih in informacijskih tokov ob vzdrževanju ekonomsko optimalnih zalog ob nespremenjeni visoki stopnji servisih storitev. Integracija predstavljenih konceptov pomembno vpliva na konkurenčnost in stroškovno učinkovitost telekomunikacijskih podjetij, ki zaradi nenehnega tehnološkega napredka in visoke tržne občutljivosti potrebujejo integrirano znanje logistike in informatike.