Osrednji problem, ki smo ga obravnavali v projektu, je širjenje trga spletnih storitev podjetja Cosylab d.d. iz Ljubljane. Problema smo se lotili z inovativnim pristopom ozaveščanja uporabnikov v uvajanju zelenih tehnologij (pristop Customer Empowerment).

Namen projekta je predvsem razvoj kompetenc študentov in pridobivanje novih izkušenj ter praktičnih znanj s sodelovanjem s podjetjem prav tako pa tudi nabiranje izkušenj pri posredovanju znanja (v tem primeru ekološka ozaveščenost) mlajšim generacijam. Hkrati so študentje razvijali inovativnost in kreativno razmišljanje ter interdisciplinarno sodelovali med seboj, pri čemer so razvili sposobnost za lažje vključevanje na trg dela. Študentje so se z uporabo in prenovo spletne aplikacije mOlDom seznanili s tehnologijami izdelave spletnih in mobilnih aplikacij ter spletnih strani. Pri tem so pripravili in implementirali model širjenja spletnih storitev med uporabnike. Ključni pristop k uvajanju in širjenju aplikacije mOlDom »Customer Empoverment« je izobraževanje uporabnikov. Pristop k tovrstnemu izobraževanju uporabnikov smo izvedli v obliki dveh naravoslovnih dni, kjer smo skozi različne vaje, delavnice, eksperimente in IK tehnologije predstavili varčevanje z energijo v gospodinjstvu, tako pri ogrevanju kot pri popolnoma vsakdanjih stvareh (npr. poraba elektrike), poleg vsega pa smo jim predstavili in približali tudi spletne storitve (mOIDom) in produkte, ki lahko pripomorejo k večji ozaveščenosti glede okoljskih problemov, prav tako pa nas vodijo oziroma spodbujajo k manjši porabi energije. Na ta način smo mladim ponudili nova znanja, učiteljem pa nova orodja oziroma ideje za poučevanje. Ne nazadnje smo pridobili tudi nove potencialne uporabnike (učenci in morda tudi njihovi starši, ki so izvedeli za aplikacijo) oziroma smo vsaj približali aplikacijo mlajšim, hkrati pa dobili takojšen odziv kaj jim je pri aplikaciji všeč in kaj ne. Slednje ugotovljeno smo uporabili pri posodobitvi aplikacije mOlDom, ki smo jo nadgradili še z dodatnimi uporabnimi nasveti, primeri izračuna toplotne bilance hiše ter primerjavami med različnimi kurilnimi vrednostmi in energenti. Prav tako smo izdelali mobilno aplikacijo za operacijske sisteme Android.

V okviru projekta smo uspeli doseči glavne cilje. Študentje so pridobili in razvili specifične in generične kompetence za tako samostojno kot tudi skupinsko in interdisciplinarno delo, nova znanja na področju spletnih in mobilnih aplikacij, zbiranja in analize podatkov ter aplikacije strokovnega znanja na vsakodnevno rabo. Podjetje Cosylab d.d. je s projektom pridobilo rešitve praktičnih problemov in informacijo o kompetencah in znanjih, ki jih v študentih iščejo. Posodobila se je spletna aplikacija mOlDom.