Namen predlaganega projekta je bil proučiti razliko med standardiziranimi dinamični vplivnimi koeficienti materiala in dejanskim dinamičnim odzivom tipičnih jeklenih materialov za gradnjo proti-udarnih zaščitnih jeklenih konstrukcij na osnovi inovativne kombinacije eksperimentalnih meritev lastnosti jeklenih materialov, razvoja novih matematičnih modelov in zahtevnih računalniških simulacij.

Na osnovi delno uspešno izvedenih eksperimentalnih meritev dinamičnih lastnosti izbranih vzorcev jeklenih materialov na dograjenem SHPB preizkuševališču na Fakulteti za strojništvo ter primerjalnih študij so bili podani nekateri predlogi za primernejšo določitev vpliva dinamičnih lastnosti jeklenih materialov na obnašanje konstrukcij pri udarnih dinamičnih obremenitvah. Novo razviti matematični in numerični modeli dinamičnega obnašanja jeklenih materialov, katerih parametri temeljijo na izvedenih eksperimentalnih meritvah, omogočajo boljše izpolnjevanje konstrukcijskih zahtev in natančnejšo opredelitev napovedanega obnašanja zaščitnih konstrukcij pri različnih udarnih obremenitvah. Projekt je temeljil na kreativni kombinaciji odličnih strokovnih in praktičnih znanj podjetja in teoretično poglobljenih znanj študentov.

Cilj projekta, to je posodobitev konstrukcijskih postopkov podjetja FEM CONSULTING d.o.o., je bil dosežen, kar bo pripomoglo k učinkovitejši gradnji jeklenih konstrukcij in bistvenemu povečanju konkurenčnosti podjetja na področju projektiranja in konstruiranja proti-udarnih zaščitnih jeklenih konstrukcij v evropskem prostoru.