Namen projekta Virtualna učilnica in interaktivno izobraževanje, ki ga je vodila doc. dr. Nika Golob, je bil seznaniti študente s sodobnimi možnostmi IKT pri izobraževanju ter priprava gradiv, ki spodbujajo pristope inovativne pedagogike tako v šolstvu kot v gospodarstvu. Tovrstnih gradiv je v slovenskem prostoru premalo, da bi uspešno uveljavili sodobne strategije pouka in izobraževanja.

Gospodarska družba COMTRON je v izzivu uporabe virtualne učilnice preko programskega orodja Adobe Connect želela predstaviti uporabnikom prijazno in vedno dostopno navodilo o uporabi, ki bi nadomestilo njihovo klasično predstavitev v učilnici. Študentje so se seznanili s programom in njegovo uporabo ter pripravili videovodiče, ki prikazujejo uporabo in funkcionalne možnosti programa Adobe Connect. Tako so navodila v slovenščini vedno pri roki na prosto dostopnem spletnem mestu.

Z uporabo programskega orodja Editor, ki ga razvijajo v sklopu projektov preko Zavoda AMS, so študentje pripravili sodobna e gradiva za pouk naravoslovja in kemije po smernicah inovativne pedagogike. Ob izdelavi e gradiv so smiselno pripomogli k izboljšavam in opozorili na didaktične in vsebinske potrebe pri razvoju programskega orodja Editor. Ob promociji in preizkušanju e gradiv na šolah so predstavili tudi program Lan School, ki je namenjen nadzoru nad računalniki v učilnici in ga trži COMTRON. Izvedena je bila anketa med šolami glede uporabe programa Adobe Connect in Lan School, ki kaže na potrebe za uporabo tovrstnih programov, ki se bodo po pričakovanjih stopnjevale z množičnostjo uporabo e gradiv v šolah. Pripravljena gradiva študentov so prosto dostopna, prav tako spletni vprašalniki za interaktivno evalvacijo znanja ali motivacijo vsebin e gradiv, ki so pripravljeni v Kahoot.it.