Praktično manipultativne metode pri razvijanju taktilnega gradiva za slepe in slabovidne v LUM/SLUM

Virtualna učilnica in interaktivno izobraževanje
19. 11. 2015
Diagnosticiranje genetskih bolezni pri človeku in živalskih modelih
19. 11. 2015

Praktično manipultativne metode pri razvijanju taktilnega gradiva za slepe in slabovidne v LUM/SLUM

Skozi projekt Praktično manipultativne metode pri razvijanju taktilnega gradiva za slepe in slabovidne v LUM smo želeli usposobiti študente likovne pedagogike in umetnostne zgodovine za pripravo in izvedbo didaktičnega materiala za delo s slepimi in slabovidnimi v likovni umetnosti. Prav tako pa z uporabo taktilnega gradiva preveriti njihovo ustreznost neposredno skozi organizirano vodstvo po razstavi za slepe in slabovidne. Ker se vse več slepih in slabovidnih otrok vključuje v redne oblike izobraževanja je pomembno, da so študenti, bodoči likovni pedagogi, ustrezno strokovno usposobljeni za likovno pedagoško delo z omenjeno populacijo. V avtentičnem prostoru smo prilagajali izbrana umetniška dela, oblikovali manjše replike kipov, pripravljali reliefe, tipne predloge slik, ki so v originalih dvodimenzionalne.

https://www.flickr.com/photos/umetnostnagalerijamaribor/sets/72157653532465074
https://www.flickr.com/photos/umetnostnagalerijamaribor/sets/72157654221209169