Kot osnovne značilnosti inženirskih disciplin razumemo predvsem sistematičen pristop k razvoju, ponovno uporabo na osnovi obstoječih komponent ter dobrih praks, dobro dokumentiranost ter zmožnost kvantitativnega in kvalitativnega vrednotenja procesov, virov in produktov. Programsko inženirstvo ni izjema: osnovni cilj je razvoj kakovostnih programskih rešitev ob ustreznem upoštevanju ekonomskih in časovnih vidikov. Pomemben del pripada aktivnostim testiranja programske opreme.

Za vodilni tip informacijskih rešitev (t.j. poslovne aplikacije) je vodenje kakovosti in testiranja dobro podprto. Na trgu je mnogo specializiranih orodij, določena omogočajo celoten spekter testiranj. Žal je pri razvoju novejših in specifičnih informacijskih rešitev podpora testiranju slabša. Za testiranje določenih rešitev še ni mogoče najti uveljavljenih postopkov in orodij. Med pomembnejša tehnološko razvojna področja zadnjih let sodijo tudi mobilne rešitve. Le-te dodajajo aplikacijam številne povsem nove vidike. Redko delujejo kot ločena rešitev, pogosto vključujejo tudi uporabo natančne lokacijsko odvisne storitve.

Tekom projekta smo raziskali, razvili in demonstrirali metode in orodja za podporo testiranju mobilnih rešitev, ki uporabljajo beleženje GPS signala ter komunicirajo z zalednim sistemom. Razvoj takšnih rešitev je specifičen. Že med razvojem zahteva preizkušanje pravilnosti izvorne kode v odvisnosti od GPS signala in zalednega sistema. Orodja v ta namen omogočajo omejen nabor možnosti (statično simuliranje GPS v emulatorju ipd.).

Samodejno testiranje mobilnih aplikacij na podlagi vnaprej pripravljenih GPS poti najpogosteje ni podprto — niti v večjih rešitvah za testiranje, niti v specializiranih orodjih. Pogosto orodja omogočajo le omejen nabor scenarijev, kot npr. zagotavljanje le statične lokacije, brez dinamičnih komponent točk (hitrosti, natančnost ipd.). Orodij za samodejno testiranje na realni napravi na podlagi vnaprej pripravljenega GPS posnetka na tržišču še ni. V praksi se srečujemo s situacijo, ko je testiranje žal potrebno izvesti na terenu. Poleg časovne neučinkovitosti rezultati takšnih testiranj za razvijalce nimajo prave dodane vrednosti.

Tekom projekta smo natančneje opredelili potrebe testiranja mobilnih aplikacij s podporo beleženja GPS poti. Podpiramo sistemoma Android in iOS ter baze NoSql.

Rezultati projekta vključujejo:

  • pregled obstoječih možnosti testiranja na podlagi vnaprej pripravljenih GPS posnetkov,
  • postopek za samodejno testiranje funkcionalnosti, povezanih z GPS,
  • prototipne aplikacije za testiranje,
  • orodja za snemanje in simuliranje GPS,
  • prototipna demonstracija pristopa in orodij,
  • demonstracija vključitve samodejnih testov v širše testne scenarije — npr. pošiljanje in validacija posnetih GPS poti v NoSql zaledni sistem ter analiza in optimizacija porabe energije.