Projekt se je izvajal na UM FERI in Livarni Vuzenica d.o.o., ki se ukvarja s prodajo polizdelkov in ulitkov, ki se uporabljajo v avtomobilski industriji. Cilj projekta je bil razviti program, ki bi omogočil zanesljivo detekcijo vztrajnikov in turbo ohišij z napako. Glavni problem je bil zaznava vdolbin na vztrajnikih, saj se informacija o globini objekta izgubi, kadar objekt opazujemo s kamero. Študentje so se dotaknili vseh glavnih značilnosti od realizacije do raziskovalnih metod. V začetni fazi smo s študenti izvedli meritev turbo ohišja, kjer smo izmerili velikost in položaj določenih točk na ohišju. V drugem delu projekta smo s študenti izdelali konstrukcijo, na katero sta se namestili kamera in luči ter konstrukcijo umestili v proizvodnjo. Izdelali smo algoritem za prepoznavo nepravilnosti na ulitkih in algoritem testirali na 50 testnih vztrajnikih, med katerimi sta bila 2 z napako. Algoritem je prepoznal vse napačne vztrajnike in napako na enem dodatnem vztrajniku. Ugotovili smo, da lahko vztrajnike in turbo ohišja izmerimo bolj natančno, kakor je to zahtevano.