V okviru projekta smo želeli zasnovati konfiguracijo dokumentacijskega sistema mehanizmov varovanja intelektualne lastnine (MVIL) namenjenega malim in srednjim podjetjem s področja IKT in z IKT podprtih naprednih proizvodnih in procesnih tehnologij (IKT MSP), ki razvijajo, uvajajo in uporabljajo ključne spodbujevalne tehnologije (KET). MVIL bo zasnovan tako, da bo IKT MSP-je vodil do lažje prepoznave kapacitet novih ali bistveno izboljšanih produktov, procesov in tehnologij ter prepoznavanja možnosti njihove izrabe in zaščite na področju KET, kar je končni namen projekta.

Namen projekta

  • Premostiti prepad med neformalnim delovanjem IKT MSP-jev in formaliziranimi potrebami postopkov zaščite IL,
  • Avtomatizacija delovnih tokov dokumentov in s tem lažji in boljši zajem invencij ter njihova lažja pretvorba v inovacije,
  • Nuditi podporo razvojnim procesom podjetja, saj nudi infrastrukturo akcijskega načrta za učinkovito varovanje IL.

Rezultati projekta:

Rezultati se bistveno pokrivajo z rezultati, ki smo jih predvideli ob prijavi:

  • izvedbe analize obstoječih sistemov, tehnologij in pravnega okvira,
  • oblikovanje načrta informacijskega dokumentacijskega sistema,
  • spodbujanje neformalnega učenja.

Po preučitvi literature so se študentje seznanili s pojmom intelektualne lastnine in njenim pomenom: Poslovna ideja je pogosto rezultat dolgotrajnega ustvarjalnega dela, povezanega s stroški. Da ideje ne bi izkoristil kdo drug in da se ohrani konkurenčno prednost ter povrne stroške razvoja, jo je potrebno ustrezno pravno zaščititi ter si pridobiti pravice intelektualne lastnine.

Kot najpomembnejši sistem so študentje pregledali in preiskali spletni portal http://ip4all.com/, ki obravnava vidike varstva intelektualne lastnine globalno, prilagojeno na pravni sistem posamezne države. Spoznali so pomembne organizacije, ki se ukvarjajo z varovanjem intelektualne lastnine. Pri tem so največ časa posvetili spoznanju Urada za varstvo intelektualne lastnine, katerega so prepoznali kot najpomembnejšo institucijo na državni ravni, ki je pristojna za varovanje intelektualne lastnine.

Pri oblikovanju načrta so dosegli zastavljene cilje in izdelali model informacijskega dokumentacijskega sistema.

Iz uspešno izvedenega projekta izhajajo sledeči vidiki uporabne vrednosti: Dokumentacijski sistem za varovanje intelektualne lastnine bo po dokončanem razvoju visokotehnološki, inovativen proizvod, ki bo naslavljal specifične, a pereče in nezadovoljne potrebe v razvoju usmerjenih organizacij (učinkovito upravljanje in zaščita inovacij). Gre torej za tržno zelo aktualen in zanimiv produkt, ki bo znatno pripomogel k povečanju prihodkov od prodaje, povečanju tržnega deleža, povečanju stopnje dobička, preko optimizacije in večje avtomatizacije dela lastnih poslovnih procesov, pa tudi k zmanjšanju stroškov.