Vsebino projekta izboljšanje organizacijske klime v podjetju GVO, d.o.o. Celje-Novo mesto predstavlja sistematičen proaktiven pristop za izboljšanje klime v navedeni enoti. Ključne aktivnosti v teku projekta so poglobitev znanj in percepcije klime iz različnih aspektov, navedena znanja smo pridobivali s preučevanjem literature in izmenjavo znanj v skupini. Analizirali smo klime preteklih let. Izvedli smo raziskavo dejavnikov , ki imajo vpliv na konkretnem vzorcu, enote v Celju in Novem mestu. Na osnovi raziskave smo pripravili predloge in ukrepe za implementacijo izboljšanja klime in implementacija v proces. Ker se projekt izvaja v eni od 4 enot bo ob naslednji meritvi organizacijske klime zaznati učinke proaktivnega usmerjenega dela za izboljšanje organizacijske klime.

Namen projekta je izboljšati poslabšane odnose v podjetju z implementacijo preizkušenih metod in instrumentov, analizirati vzroke, ki so privedli do poslabšanja organizacijske klime in pripraviti akcijski načrt, ki bo vodstvu omogočil sprejem konkretnih instrumentov ukrepanja ter na podlagi strokovnega pristopa zagotovil želeno spremembo trenda.

Projekt je potekal v dogovoru in s podporo vodstva podjetja GVO d.o.o. enota Celje – Novo mesto in v tesnem sodelovanju med podjetjem in fakulteto (mentorjem v podjetju in mentorjema na FKPV), v obeh delovnih okoljih, s terminsko vsebinskim načrtom dela. Študenti so se najprej seznanili s podjetjem, delovnimi procesi, posebnostmi ter z rezultati preteklih merjenj organizacijske klime. V podjetju so študentje s pomočjo mentorja v podjetju pridobili osnovne podatke o poslovanju podjetja in preteklih rezultatih merjenj ter že izvedenih ukrepih.