Objavljen nov razpis Po kreativni poti do znanja 2016/2017

NMUL5305-resized1200
Stik z gospodarstvom v Celju
21. 10. 2015
bg_fron
Predstavitve novega razpisa Po kreativni poti do znanja
25. 8. 2016

Objavljen nov razpis Po kreativni poti do znanja 2016/2017

akvapon-bf-sistem-11-5-15 (6)Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je 12. avgusta 2016 objavil nov razpis – Po kreativni poti do znanja 2016/2017. V okviru sofinanciranih projektov bodo študenti preučevali kreativne in inovativne rešitve za izzive gospodarskega in družbenega okolja.

Program Po kreativni poti do praktičnega znanja, ki se je izvajal v letih 2014 in 2015, je prinesel številne odlične projekte in povezoval študente različnih študijskih smeri. V okviru projektov so študenti pod mentorstvom pedagoškega in delovnega mentorja reševali praktične izzive gospodarstva in pri tem pridobivali nova znanja in kompetence. V finančni perspektivi 2014 – 2020 program poteka pod imenom »Odprt, odziven in kakovosten sistem visokega šolstva – Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2016-2020«.

Namen programa je zagotoviti povezovanje izobraževanja oz. vključenih visokošolskih zavodov s trgom dela ter omogočiti študentom pridobitev praktičnih izkušenj. V okviru programa bosta objavljena dva razpisa. Skupna vrednost programa znaša 10.625.000,00 EUR od tega znaša prispevek Evropske unije 8.500.000,00 EUR (80 %) in pripadajoča slovenska udeležba 2.125.000,00 EUR (20 %).

Prvi razpis v višini 3.992.210,00 EUR je sklad objavil 12. avgusta 2016 na svoji spletni strani in v UL. Sofinanciranje bodo lahko pridobili projekti, ki se bodo v študijskem letu 2016/2017 izvajali v skupinah od 6 do 8 študentov pod mentorstvom pedagoškega in delovnega mentorja. Dodatno pa se lahko projektu pridruži organizacija z gospodarskega ali družbenega področja. Projekti lahko trajajo od 3 do največ 5 mesecev.

S programom se uvaja tudi nova dejavnost, in sicer spodbujanje medsebojne izmenjave znanj, izkušenj in dobrih praks visokošolskih učiteljev in strokovnjakov iz (ne)gospodarstvo. Osrednji namen tovrstne dejavnosti je prenos strokovnega in akademskega znanja, kar bo posledično spodbudile visokošolske zavode k posodabljanju študijskih programov ter uvajanju inovativnega pristopa poučevanja. Na razpis se lahko prijavijo visokošolski zavodi. Rok za prijavo je 10. oktober 2016.
Več o razpisu si lahko preberete tukaj.