Arhitektura in gradbeništvo

18. 11. 2015

Idejna zasnova mobilne hiše sestavljive na terenu z namenom optimizacije transportnih stroškov

Podjetje Adria Dom d.o.o. je proizvajalec mobilnih hiš s proizvodnjo v Črnomlju. Mobilne hiše sestavljajo v proizvodnji v Črnomlju. Na želeno lokacijo hišo pripeljejo z izrednim […]
17. 11. 2015

Platforma za skupinsko kupovanje in najemanje nepremičnin-COINHAB

Coinhab je spletna platforma, ki povezuje ljudi in optimizira proces gradnje, za 30% prihranek. Platforma uporabnikom omogoča predvsem do cenejše nepremičnine. Poleg so-gradnje, oziroma so-prenove, po […]
17. 11. 2015

Sodobni pristopi prostorskih raziskav

V okviru projekta smo obravnavali različne neobičajne, inovativne, tudi tehnološko podprte in druge pristope raziskovanja mestnega prostora ter urbanega življenja, ki pogosto vključujejo tudi uporabnike prostora. […]
17. 11. 2015

jaBIM – Raziskava, razvoj in implementacija bima za digitalno gradnjo javnih objektov

Raziskovalno področje projekta Vsebina projekta jaBIM (jabim.si) se nanaša na področje informacijskih modelov gradbenih objektov (BIM – Building Information Modeling), ki na področju gradbeništva prinaša nekaj […]
16. 11. 2015

Razvoj aluminijeve zlitine in tehnologije izdelave za aplikacijo v farmaciji

Cilj projekta je bil izdelati in analizirati aluminijevi zlitini A22 in A30, ki bosta primerni za litje širokega traku v industrijskih pogojih v Talumu d.d. po […]
16. 11. 2015

Mehanizem sprožitve plitvih zemeljskih plazov – testno območje občini Sevnica in Šentjur

Slovenija je država, ki je zelo izpostavljena naravnim nesrečam, med te na vrh pogostosti sodijo zemeljski plazovi, ki vsako leto povzročajo veliko materialno in ekonomsko škodo. […]
16. 11. 2015

Kreativni izdelki iz digitalno tiskanega frotirja

V podjetju BD Group so specializirani za tiskanje na frotir in podobne tekstilne materiale z zankami ali visokim lasom. Gre za specialne postopke, ki zahtevajo specialna […]
16. 11. 2015

Živa fakultetna stavba: spreminjanje uporabniških navad za manjšo porabo energije

Javne stavbe v EU so s 40% porabe največji porabniki energije in predstavljajo izjemen potencial za znižanje obratovalnih stroškov. Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani je s […]
16. 11. 2015

Neinvazivne arheološke raziskave v prepletu z inovativnimi pristopi arheološke geofizike in geokemije

Pri sodobnih arheoloških raziskavah postaja interdisciplinarnost nuja. V glavnem se udejanja na ravni izobraževalnih/raziskovalnih inštitucij, a je predvsem v svetu vse bolj pogosto tudi sodelovanje z […]
16. 11. 2015

Razvoj in Umeščanje Alternativnih Rešitev za Degradirano Industrijsko okolje – RUARDI vzletišče

Zasavje velja za degradirano industrijsko območje ter nosi etiketo družbene in gospodarske zaostalosti, kar potrjujejo tudi uradne statistike ter indeks razvojne ogroženosti. Pojav degradacije območja se […]
16. 11. 2015

Razvoj orodij za celovito upravljanje vodovodnih sistemov

Projekt se je osredotočal na trenutno problematiko vodovodnih sistemov (VS) v Sloveniji. Oskrba s pitno vodo je neprecenljiva javna storitev, katere optimalno delovanje je zaupano v […]
16. 11. 2015

Ocena stanja železniških jeklenih mostov s pregledom metodologij za oceno preostale življenjske dobe

Starost večine železniških jeklenih mostov v Sloveniji presega 60 let. Veliko mostov se približuje koncu življenjske dobe. Ti mostovi so bili projektirani na takratne tehnične zahteve, […]
16. 11. 2015

Ocena stanja in predlogi izboljšav za prehodnost vodnih organizmov na Zgornji Savi

Kot izziv smo sprejeli nalogo oceno stanja in predlogo izboljšav za prehodnosti vodnih organizmov na Zgornji Savi. Za zagotavljanje biodiverzitete vodnih organizmov in zdrave populacije rib […]
16. 11. 2015

Oblikovanje konceptualne zasnove vzorčne pametne stavbe v okviru testnega prostora MIC Nova Gorica

Področje gradnje sodobnih energetsko učinkovitih ter trajnostnih stavb je izjemno kompleksno polje, na katerem se prepletajo med seboj včasih zelo težko uskladljive zahteve. Kljub temu pa […]
16. 11. 2015

Načrtovanje kolesarske in sprehajalne poti v občini Šentrupert

Ideja o projektu je nastala na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, ob upoštevanju potreb prebivalcev Občine Šentrupert. V občini Šentrupert se nahaja Simončičev toplar, ki je […]
16. 11. 2015

Možnost uporabe živinskih gnojil in bioloških odpadkov v bioplinarni za proizvodnjo in rabo toplote

V okviru projekta so študenti v sodelovanju z delovnimi in pedagoškimi mentorji reševali problem onesnaženosti okolja iz kmetijskih dejavnosti ter možnost energetske in toplotne samooskrbe izbranega […]
16. 11. 2015

Izdelava testne aplikacije za vodenje terenske skice in izdelava sistema za upravljanje geodetskih instrumentov

Namen projekta je bila izdelava testne aplikacije za vodenje terenske skice in izdelava sistema za krmiljenje geodetskega instrumenta na daljavo. Problem pri delu geodeta na terenu […]
16. 11. 2015

Inovativni pristopi izdelave prikazov prostora in analiza otroškega dojemanja le-teh

Kartografija se ukvarja z različnimi abstraktnimi upodobitvami prostora, ki omogočajo njegovo razumevanje in posledično lažjo navigacijo v njem. Za uspešno interpretacijo prostorskih prikazov je pomembno, da […]
16. 11. 2015

Idejni projekt idrijske rudarske hiše za današnji čas

Izzivi in problemi: Idrija je najstarejše slovensko rudarsko mesto, od leta 2012 vpisano na Unescov seznam svetovne dediščine. Projektanti in investitorji na tem področju ne poznajo […]
16. 11. 2015

Pomorska dediščina v virtualnem okolju

V okviru projekta smo si študentje s pomočjo pedagoškega in delovnega mentorja postavili cilj: virtualizirati obstoječe elemente in orodja nahajajoče se v Pomorskem muzeju Piran. Elementi […]