Biologija in biokemija

19. 11. 2015

Možnost uporabe kromatografske in kalorimetrične analize proteoma plazme v diagnostične namene

Človeška kri je tekoče tkivo, sestavljeno iz številnih vrst specializiranih celic in krvne plazme. Analiza slednje nam omogoča enostaven in natančen vpogled v naše zdravstveno stanje. […]
19. 11. 2015

Mikroalgna biotehnologija

Projekt je imel dva osnovna namena: (1) Ugotoviti morebitno prisotnost biotehnološko zanimivega seva PCC 6803 ali njegovih bližnjih sorodnikov v okolju in (2) izvesti preliminarne raziskave […]
19. 11. 2015

Analiza vzrokov za mikrobiološke okužbe in priprava sistema za učinkovit monitoring

V proizvodnji kalcitne suspenzije (kalcijev karbonat v obliki goste suspenzije, ang. Slurry), prihaja občasno do mikrobiološke okužbe proizvodov med in v zaključni fazi proizvodnje kljub večstopenjski […]
18. 11. 2015

Preiskovanje sestave in lastnosti ocetnokislinske mikrobiote z metodo dhplc in optično pinceto

Kis je razredčena raztopina ocetne kisline, ki jo iz etanola proizvedejo ocetnokislinske bakterije. Kljub dolgi tradiciji, velikim količinam letno proizvedenega kisa in razviti proizvodni tehnologiji, je […]
17. 11. 2015

Priprava funkcionalnih celuloznih vlaken z rastlinskimi ekstrakti

V sklopu projekta so sodelujoči študentje razvijali postopke za pripravo funkcionalnih vlaken z nanosom enkapsuliranih rastlinskih ekstraktov. Tako pripravljena vlakna predstavljajo osnovni material za izdelavo prej […]
16. 11. 2015

Vzpostavitev aktivnega registra prostorsko in funkcionalno degradiranih območij za Gorenjsko regijo

V projektu »Vzpostavitev aktivnega registra prostorsko in funkcionalno degradiranih območij za Gorenjsko regijo« so študenti geografi in krajinski arhitekti skupaj z mentorji s pomočjo terenskega dela […]
16. 11. 2015

Ocena stanja in predlogi izboljšav za prehodnost vodnih organizmov na Zgornji Savi

Kot izziv smo sprejeli nalogo oceno stanja in predlogo izboljšav za prehodnosti vodnih organizmov na Zgornji Savi. Za zagotavljanje biodiverzitete vodnih organizmov in zdrave populacije rib […]
10. 11. 2015

Modeliranje širjenja posebno nevarnih bolezni živali

Ukvarjali smo se z boleznijo modrikastega jezika (BMJ) ter slinavko in parkljevko (SIP). Namen projekta je bil pripraviti računalniško simulacijo modelov širjenja posebno nalezljivih bolezni živali. […]
4. 11. 2015

Prisotnost bakterije Escherichia coli v kompostu

Kompostiranje je naravni proces recikliranja razgrajenega organskega materiala in igra pomembno vlogo pri kroženju snovi v naravi. Pridobivanje komposta iz bioloških odpadkov je v zadnjih letih […]
4. 11. 2015

Modifikacija poliakrilatnih smol s silani za visoko kvalitetne in tržno konkurenčne lesne premaze

Les je pogosto izpostavljen vremenskim vplivom, zato za čim daljše ohranjanje uporabnostnih in estetskih lastnosti lesenih elementov uporabljamo zaščitne premaze. Njihove zaščitne lastnosti so močno odvisne […]
4. 11. 2015

Izdelava hidroponske raztopine iz komposta

S projektom priprave hranilne kompostne (komponske) raztopine za namen gojenja rastlin, smo želeli raziskati način alternativne uporabe komposta kompostarne KOGAL. Podjetju in javnosti smo predstavili alternativno […]
4. 11. 2015

Identifikacija in obvladovanje tveganja mikrobiološke kontaminacije proizvodnega okolja

Čebelarstvo je v Sloveniji tradicionalna gospodarska dejavnost, kjer se poleg razširjene pridelave medu vse več pozornosti posveča tudi ostalim čebeljim pridelkom. Eden izmed njih je cvetni […]
4. 11. 2015

Združevanje akvaponske in algne tehnologije

V okviru projekta smo raziskovali in razvijali različne možnosti integracije alg z akvaponsko tehnologijo pridelave. Projekt je bil z nadaljevanjem razvoja digitalnega nadzornega sistema in raziskovanja […]
3. 11. 2015

Biometrični čitalec kot orodje za sledljivost invazivnih živali

Invazivne vrste so prepoznane kot ena izmed največjih groženj za biotsko pestrost in so krivci za ogromne stroške na področju kmetijstva, gozdarstva, ribištva in drugih področjih […]
2. 11. 2015

Identifikacija ribiških proizvodov in sledenje deklaraciji

Industrijski ribolov povzroča prelov ribjih populacij, zaradi predelave rib ter zapletenih in pogosto neznanih poti distribucije pa nastanejo možnosti za zavajanje potrošnikov. V verigi od ulova […]
2. 11. 2015

Ljudje in lovne vrste ptic: težave in rešitve za izboljšanje upravljanja populacij

V Sloveniji je šest vrst ptic uvrščenih med lovne vrste: siva vrana, sraka, šoja, mlakarica, fazan in jerebica. Medtem ko se fazan in jerebica pri nas […]
2. 11. 2015

Razumevanje in preprečevanje konfliktnih situacij med ljudmi in prostoživečimi parkljarji (Konflikti z divjadjo)

V Sloveniji se pojavljajo številne konfliktne situacije med ljudmi in prostoživečimi parkljarji. Le-te imajo v zadnjih letih naraščajoč trend in močno vplivajo na smrtnost v populacijah, […]
5. 5. 2015

Privzem težkih kovin v kulturo različnih vodnih rastlin in njihova uporaba v strupenostnih testih

Vsebina projekta je vezana deloma na varstvo okolja in deloma na varstvo narave. Onesnaženost vodnega okolja se ne meri samo s fi-kemijskimi analizami vode, temveč tudi […]
5. 5. 2015

Mikrobiota v industrijski proizvodnji kisa in njen vpliv na črevesne epitelijske celice

Kis je razredčena raztopina ocetne kisline, proizvedena v dvostopenjskem mikrobiološkem procesu: v prvi stopnji kvasovke opravijo fermentacijo sladkorjev, v drugi stopnji pa proizvedeni alkohol ocetnokislinske bakterije […]
14. 4. 2015

Hotel Hudournik

Izmed vseh vrst ptic veljajo hudourniki za najbolj spretne in hitre letalce, ki večino svojega življenja preživijo v zraku. Zaradi svojega načina življenja jih je težko […]