19. 11. 2015

Razvoj in validacija slovenskega vprašalnika za determinacijo vodstvenih sposobnosti in osebnosti

Namen projekta je bil, da študentje FF UM in EPF UM skupaj s podjetjem Kadring pripravijo slovenski vprašalnik za determinacijo vodstvenih sposobnosti in osebnosti. Projekt je […]
19. 11. 2015

ZDRAVUM – Pilotski projekt za proučevanje stresa v delovnem okolju ter njegovo preprečevanje

Stres na delovnem mestu predstavlja eno izmed večjih problematik v sodobnih delovnih okoljih in naj bi med delovnim časom resno ogrožal vsaj 25 % zaposlenih v […]
16. 11. 2015

Upravljanje s človeškimi viri v prevajalskem procesu

V podjetju so do pred časom pridobivali podatke o novih in obstoječih prevajalcih ali po elektronski pošti ali pa preko spletnega obrazca. Zaradi tega so se […]
5. 11. 2015

Zaščita in varnost človeka v ekstremnih okoljskih pogojih

Preučevali smo vpliv ekstremnih okoljskih pogojev na človeško telo – natančneje telo gasilca med intervencijo. Spoznali smo njihove delovne aktivnosti, ekstremne okoljske pogoje, v katerih delujejo, […]
2. 11. 2015

Načrtovanje zelenih delovnih mest in izjemne pokrajine

V projektu smo Solčavsko obravnavali z vidika možnosti za ustvarjanje zelenih delovnih mest, v povezavi s tem pa tudi z vidika načrtovanja izjemne krajine. S projektom […]
5. 5. 2015

DAM-SCAN

Cilj projekta je bil razviti sistem za prepoznavo poškodb na pločevini avtomobila, ki bi znal avtomatsko zaznati poškodbe na avtomobilu, jih prešteti in izdelati podrobno poročilo […]
14. 4. 2015

Implementacija vadbe na recept zaposlenih podjetja ACTUAL I.T.

Sodelovali so: 2 pedagoška mentorja, 1 koordinator, 1 delovni mentor, 7 študentov. Namen projekta je bil analizirati delovna mesta in izbrane telesne značilnosti delavcev v podjetju […]
14. 4. 2015

Razvoj e-učilnice za preverjanje zmožnosti za uspešno delo ter večjo zaposljivost študentov

Študenti so v projektni nalogi z naslovom Razvoj e-učilnice za preverjanje sposobnosti za delo in povečanje zaposljivosti študentov, ki je bila narejena za E-študentski servis d.o.o., […]
14. 4. 2015

Oblikovanje in implementacija modela kompetenc v podjetju

Projekt, ki smo ga izvedli, je obsegal poglobljeno analizo področja kompetenc, ki so jo študentje opravili, ob tem so analizirali več kot 30 različnih znanstvenih člankov […]
14. 4. 2015

Informacijska podpora upravljanja znanja v podjetjih

Projekt, ki smo ga izvedli, je najprej obsegal analizo področja managementa znanja, ki so jo študentje opravili, ob tem so analizirali več kot 30 različnih znanstvenih […]
1. 3. 2015

Izboljšanje produktivnosti v proizvodnem procesu podjetja Stampal SB

Vsebina projekta se nanaša na preučevanje delovnega in tehnološkega procesa v proizvodnem procesu podjetja Stampal SB d.o.o., saj je bil namen izboljšanje produktivnosti v proizvodnji. V […]
1. 3. 2015

Raziskave in razvoj IT aplikacije za vodenje ur po projektnih aktivnostih v multiprojektnem okolju

O projektu: Projektni partnerji smo delali na projektu Raziskav in razvoja programa za vodenje ur po posameznih projektnih aktivnostih. Vsebina projekta je povezana z reševanjem realnega […]