Družboslovje in humansitika

19. 11. 2015

Večanje prepoznavnosti dejavnosti v okolju in raziskovanje možnosti razvoja podjetja

Samooskrba s sadjem in zelenjavo postaja pomembno nacionalno in strateško vprašanje. Prehranska suverenost je pravica ljudi do zdrave in kulturno primerne hrane, proizvedene skozi ekološko vzdržne […]
19. 11. 2015

Promocija socialnih trgovin in razvoj podpornih programov

Model socialnih trgovin poznaj v številnih državah Evrope. Gre za trgovine, katerih namen je potrošnikom z nizkimi dohodki omogočiti dostop do osnovnih prehrambnih izdelkov po dostopnih […]
19. 11. 2015

Po kreativni poti IKT prevajalsko okolje IOLAR- iPROKI

V podjetju Iolar, kjer se je projekt izvajal, so do sedaj pridobivali podatke o novih in obstoječih prevajalcih po elektronski pošti ali preko spletnega obrazca. Zaradi […]
19. 11. 2015

Kreativna komunikacija z javnostjo in njeni učinki

Projekt se je osredotočal na komunikacijske strategije, s katerimi se je želelo pritegniti čim večje število obiskovalcev na mesečne dogodke in osveščati javnost glede omenjenih dogodkov. […]
19. 11. 2015

Osnutek slovenskih prevodov terapevtskih in rehabilitacijskih aparatov za fizioterapijo

Podjetje Eurokron d.o.o. se je pred kratkim začelo ukvarjati s fizioterapijo in rehabilitacijo pacientov, zato je pridobilo fizioterapevtske in rehabilitacijske aparate pri uglednem dobavitelju iz tujine […]
19. 11. 2015

Anglist prihodnosti – od teorije do prakse

Študent študijskega programa Anglistika se skozi izobraževanje na matični ustanovi v tuje-jezikovnih in literarnih znanjih in spretnostih uči tudi teoretskih osnov delovanja podjetja in odnosov v […]
18. 11. 2015

Osveščanje potrošnikov kot družbeno odgovoren pristop k promociji zelenih produktov in storitev

Osrednji problem, ki smo ga obravnavali v projektu, je širjenje trga spletnih storitev podjetja Cosylab d.d. iz Ljubljane. Problema smo se lotili z inovativnim pristopom ozaveščanja […]
16. 11. 2015

Analiza spornih pravnih vprašanj v odmevnejših zadevah s področja gospodarske kriminalitete

S projektom smo skušali odgovoriti na vprašanja, s katerimi se srečuje odvetniška družba pri obravnavi gospodarskih kaznivih dejanj. Gospodarska kriminaliteta je v zadnjih letih v središču […]
16. 11. 2015

Označevalni sistem parka Postojnska jama

Postojnska jama je najbolj znana turistična jama na svetu in največja turistična znamenitost Slovenije, ki jo letno obišče več kot 620.000 obiskovalcev iz najrazličnejših držav sveta. […]
16. 11. 2015

Živa fakultetna stavba: spreminjanje uporabniških navad za manjšo porabo energije

Javne stavbe v EU so s 40% porabe največji porabniki energije in predstavljajo izjemen potencial za znižanje obratovalnih stroškov. Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani je s […]
16. 11. 2015

Slovenska znanost gre v Svet

V okviru projekta Slovenska znanost gre v svet smo prevedli nekaj čez 100 poljudnoznanstvenih besedil s spletnega portala Metina lista (iz rubrik Meta Znanost in Meta […]
16. 11. 2015

Model interdisciplinarnega učbenika o rimski književnosti in kulturi

Projekt odgovarja na potrebe učiteljev slovenščine, latinščine in zgodovine, ki se srečujejo z akutnim pomanjkanjem gradiv za podajanje vsebin iz rimske književnosti in kulture. Zahtevnost projekta […]
16. 11. 2015

Inovativni pristopi izdelave prikazov prostora in analiza otroškega dojemanja le-teh

Kartografija se ukvarja z različnimi abstraktnimi upodobitvami prostora, ki omogočajo njegovo razumevanje in posledično lažjo navigacijo v njem. Za uspešno interpretacijo prostorskih prikazov je pomembno, da […]
5. 11. 2015

Uporabnost brezpilotnih letalnikov v zaščiti in reševanju na občinski ravni

Razvoj brezpilotnih letalnikov v tujini kot tudi v Sloveniji je v zadnjih letih dosegel nesluten razmah, njihova uporabnost pa tudi gospodarska dodana vrednost pa je odvisna […]
5. 11. 2015

Oblikovanje modela za določanje optimalne uporabe brezpilotnih letalnikov v slovenskem prostoru

Naš namen je bil poiskati formalne in praktične rešitve, ki bi omogočale varno in konkurenčno uporabo brezpilotnih letalnih naprav (BLN) v slovenskem prostoru, in sicer tako […]
5. 11. 2015

Tehnološka podpora pri oskrbi ljudi z demenco v skupnosti

Projekt je povezal različna strokovna področja, kjer so se študenti urili v pridobivanju kompetenc za uspešno delo na področju iskanja inovativnih oblik pomoči ljudem z demenco. […]
5. 11. 2015

Strategije reševanje konfliktnih situacij v mladinskih domovih

Projekt je bil ciljno usmerjen k boljšemu zavedanju in ozaveščanju reševanja konfliktnih situacij v mladinskih domovih med mladimi, ki so zaradi različnih družinskih in drugačnih situacij […]
4. 11. 2015

Razširitev prodajnih kanalov produkta BREATHING+

Zdrav dih d.o.o je ponudnik tehnologije za trening dihanja z igranjem računalniških iger, ki se uporabljajo tako v kliničnem kot tudi v domačem okolju za lažje […]
4. 11. 2015

Oblikovanje modela za pridobivanja podjetniških in razvojnih kompetenc pri študentih naravoslovja

Projekt smo zastavili z namenom izobraziti študente naravoslovja in tudi družboslovja v tematikah, ki so pomembne za vstop v podjetništvo ter posledično tudi za organizacijo podjetniških […]
4. 11. 2015

Glasbene urice za najmlajše

Že pred letom dni je glasbena šola Arsem začela razvijati program Glasbenih uric za otroke do 3. leta starosti. Ob raziskavi trga se je pokazalo, da […]