19. 11. 2015

Analiza trga in razvoj ciljne ponudbe za kupce

Trajnostni razvoj predstavlja pomemben izziv sodobni družbi in se uresničuje tudi preko koncepta recikliranja in ponovne uporabe (re-use), ki postaja ključna industrijska panoga, prijazna do okolja […]
18. 11. 2015

Dodajanje novih prodajnih poti in uvedba nove tehnologije označevanja pošiljk

K zasnovi in izvajanju projekta »Dodajanje novih prodajnih poti in uvedba nove tehnologije označevanja pošiljk« so družno pristopili podjetje RECA d.o.o., Fakulteta za logistiko Univerze v […]
17. 11. 2015

Aplikacija za izračun/optimizacijo stroškov transporta za MSP

Iz okolja MSP je prišlo do ideje za oblikovanje aplikacije, ki na enostaven, hiter in razumljiv način nudi pomoč pri ovrednotenju/izračunu optimalnih stroškov prevoza blaga po […]
17. 11. 2015

Oživitev letnega kopališča Višnja Gora

Problematika – Primarna dejavnost podjetja Panturizem, ki je prevzelo v upravljanje kopališče v Višnji gori, je distribucija plina. Na področju storitvene dejavnosti turizma niso imeli ustreznih […]
17. 11. 2015

Socialno podjetništvo v Sloveniji: gonilniki in zaviralci njegovega razvoja

Socialno podjetništvo je fenomen, vreden naše pozornosti zlasti zaradi svojih inovativnih pristopov, sinergijskih in multiplikativnih učinkov na razvoj družbenega okolja ter preseganja okvirja ekonomije obsega in […]
16. 11. 2015

Vizualizacija in analiza omrežij javnih financ

V projektu smo se lotili prikaza in analize velikih količin podatkov, bolj konkretno podatkov transakcij med javnimi ustanovami. Podatki so bili pridobljeni iz baze podatkov Supervizor, […]
4. 11. 2015

Zasnova sodobnih pristopov k informatiki v zdravstvu

Namen projekta je bil s pomočjo naprednih tehnologij in tehnoloških rešitev prispevati k razbremenitvi zdravstvenega osebja pri opravljanju administrativnih nalog, da se bo lahko v celoti […]
4. 11. 2015

Raziskovanje procesa managementa: potencial trženja trajnostnega turizma v Ljubljani

Projektna skupina je reševala problematiko trajnostnega turizma z uvedbo procesa družbene inovacije. Sodelovali so študentke in študentje treh različnih študijskih smeri s treh različnih fakultet UL, […]
4. 11. 2015

Razširitev prodajnih kanalov produkta BREATHING+

Zdrav dih d.o.o je ponudnik tehnologije za trening dihanja z igranjem računalniških iger, ki se uporabljajo tako v kliničnem kot tudi v domačem okolju za lažje […]
4. 11. 2015

Oblikovanje modela za pridobivanja podjetniških in razvojnih kompetenc pri študentih naravoslovja

Projekt smo zastavili z namenom izobraziti študente naravoslovja in tudi družboslovja v tematikah, ki so pomembne za vstop v podjetništvo ter posledično tudi za organizacijo podjetniških […]
3. 11. 2015

Soča Outdoor Festival

Dolina Soče ponuja veliko možnosti za turizem, predvsem v obliki aktivnega, športnega turizma. Eden od načinov je uveljavljane različnih športnih festivalov in Soča Outdoor Festival je […]
3. 11. 2015

Analiza potenciala EU trgov za storitev najema tiskalniških storitev in priprava trženjskih strategij za vstop na posamezne trge

Podjetje Optiprint, d.o.o. je hitrorastoče slovensko podjetje, ki želi s franšiznim modelom poslovanja vstopiti na trge Evropske unije. Problem obsega analizo in pogoje preučevanje trženjskih in […]
2. 11. 2015

Razvoj izobraževalnega in industrijskega turizma v ribogojnici FONDA

Cilji projekta so bili usmerjeni v povezovanje teorije s prakso na način, da študentje poglobijo znanja v teoriji in praksi, pridobijo veščine in kompetence ter se […]
2. 11. 2015

Inovativno Trženje Akademije M&Q

Študenti so v okviru projekta spoznavali delovanje storitvenega podjetja. Pripravili so analizo bližjnih trgov (Slovenije, Italije, Avstrije, Švice in Nemčije), analizirali trženjski splet, pripravili predloge za […]
2. 11. 2015

Trženjski načrt uvajanja novega izdelka na svetovnih trgih

Študentje so dobili nalogo pripraviti trženjski splet s poudarkom na analizi distribucijskih potencialov za nov izdelek podjetja: lesen pas. Opravili so tudi analizo konkurenčnih izdelkov. V […]
2. 11. 2015

Načrtovanje zelenih delovnih mest in izjemne pokrajine

V projektu smo Solčavsko obravnavali z vidika možnosti za ustvarjanje zelenih delovnih mest, v povezavi s tem pa tudi z vidika načrtovanja izjemne krajine. S projektom […]
23. 10. 2015

Statistična analiza računovodskih izkazov podjetja Relax Turizem, d.d.

Podjetje Relax Turizem, d.d. v skladu z ZGD -1 ob koncu leta sestavi letno poročilo, katerega sestavni del je tudi računovodsko poročilo. To poročilo v podjetju […]
23. 10. 2015

Izboljšanje organizacijske klime v podjetju GVO, d.o.o.

Vsebino projekta izboljšanje organizacijske klime v podjetju GVO, d.o.o. Celje-Novo mesto predstavlja sistematičen proaktiven pristop za izboljšanje klime v navedeni enoti. Ključne aktivnosti v teku projekta […]
23. 10. 2015

Statistična analiza pričakovanj in stališč uporabnikov storitev v podjetju Komptur, d. o. o.

Turistična agencija Komptur, d. o. o. je samostojni organizator turističnih produktov, hkrati pa deluje tudi kot posrednik za več uveljavljenih slovenskih in svetovnih touroperatorjev. V svoji […]
23. 10. 2015

Možnosti izobraževanja in razvoja izven športne poklicne kariere vrhunskih športnikov

Vrhunski športniki veliko časa in energije namenijo treningom in tekmovanjem v letih, ki so namenjena tudi pridobivanju izobrazbe in poklica. Vrhunska tekmovalna kariera je časovno zelo […]