Elektrotehnika in energetika

26. 11. 2015

Nova inovativna vetrnica

Evropska unija je v začetku leta 200 določila cilj, ki je znan kot 20-20-20. S tem ciljem se je zavzela, da bo do leta 2020 za […]
26. 11. 2015

Optimiranje prenosnika toplote za lokalno prezračevanje

Naš glavni namen in cilj pri projektu »Optimiranje prenosnika toplote za lokalno prezračevanje« je zmanjšanje rabe energije za ogrevanje z lokalnim prezračevanjem z vračanjem odpadne toplote. […]
19. 11. 2015

Raziskovanje in načrtovanje platforme za izdelavo personaliziranih vsebin na pametnih urah – watchface generator

Trg: Na svetu je trenutno (april 2015) okrog 3 milijone pametnih ur. Analitiki predpostavljajo, da bo trg pametnih ur narasel na približno 100+ milijonov prodanih naprav […]
19. 11. 2015

Kontrola kakovosti ulitkov s kamero

Projekt se je izvajal na UM FERI in Livarni Vuzenica d.o.o., ki se ukvarja s prodajo polizdelkov in ulitkov, ki se uporabljajo v avtomobilski industriji. Cilj […]
19. 11. 2015

BIKE-DRIVE, pogonski sistem za zmogljiva električna kolesa

Multidisciplinarna skupina študentov močnostne elektrotehnike, elektronike in računalništva UM FERI je v okviru projekta zasnovala, izdelala in preizkusila pogonski sistem za zmogljiva električna kolesa. Razvit sistem […]
19. 11. 2015

Celovito testiranje lokacijsko odvisnih mobilnih aplikacij

Kot osnovne značilnosti inženirskih disciplin razumemo predvsem sistematičen pristop k razvoju, ponovno uporabo na osnovi obstoječih komponent ter dobrih praks, dobro dokumentiranost ter zmožnost kvantitativnega in […]
18. 11. 2015

Posodobitev postopkov konstruiranja proti-udarnih zaščitnih jeklenih konstrukcij

Namen predlaganega projekta je bil proučiti razliko med standardiziranimi dinamični vplivnimi koeficienti materiala in dejanskim dinamičnim odzivom tipičnih jeklenih materialov za gradnjo proti-udarnih zaščitnih jeklenih konstrukcij […]
18. 11. 2015

Način uvedbe pametnih števcev za odčitavanje dejanske porabe pitne vode

V sklopu projekta sta se Fakulteta za logistiko in Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru povezali z javnim podjetjem Mariborski vodovod, d.d. in Celjskim mladinskim centrom […]
18. 11. 2015

Izdelava modela za prikaz delovanja APS sistema na testnih podatkih obravnavanega podjetja

K zasnovi in izvajanju projekta so družno pristopili podjetje INEA – Informatizacija, energetika, avtomatizacija d.o.o., Gospodarska zbornica Slovenije, Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru, Fakulteta za […]
18. 11. 2015

Inovativna idejna zasnova modularnega led svetila za uporabo v notranjih prostorih

K zasnovi in izvajanju projekta so družno pristopili podjetje ISKRA-RELEJI tovarna relejev d.d., Občina Makole, Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru, Fakulteta za strojništvo Univerze v […]
17. 11. 2015

Termoelektrični sončni modul za soproizvodnjo električne in toplotne energije

Partnerji na projektu Termoelektrični sončni modul za soproizvodnjo električne in toplotne energije, so po šestih mesecih intenzivnega dela projekt pripeljali do uspešnega zaključka. V projektu so […]
17. 11. 2015

Priprava projekta postavitve parka bionskih energetskih tehnologij

Področje bionike predstavlja še izrazito nerazvito novo razvijajočo se disciplino. Še posebej omenjeno velja za področje energetske bionike. Potrebno je okrepiti področje bionike in prisostvovati k […]
17. 11. 2015

Možnost izkoristka vode iz drenažnih kanalov za energetsko izrabo

Pri izgradnji akumulacijskega bazena HE Blanca so sestavni deli akumulacijskega bazena visokovodni nasipi, tesnjeni z tesnilno zaveso. Na zaledni strani je izgrajen drenažni kanal v katerega […]
17. 11. 2015

Avtonomni mobilni solarni sistem za proizvodnjo električne energije

V projektu so aktivno sodelovali pedagoški mentorji iz različnih akademskih disciplin, delovni mentorji iz partnerskih gospodarskih družb ter študentje iz različnih študijskih področij in fakultet znotraj […]
17. 11. 2015
LOGO

Bionski ekosistemski model za podporo pri preobrazbi v smeri naravnih energetskih sistemov

Področje energetike ima pomembno vlogo pri soočanju z izzivi pri reševanju posledic podnebnih sprememb. Namen projekta je omogočiti iskanje najbolj naravnih energetskih sistemov. To smo zagotovili […]
16. 11. 2015

Vizualizacija in analiza omrežij javnih financ

V projektu smo se lotili prikaza in analize velikih količin podatkov, bolj konkretno podatkov transakcij med javnimi ustanovami. Podatki so bili pridobljeni iz baze podatkov Supervizor, […]
16. 11. 2015

Integracija naprav IoT in aplikacij SaaS

V zadnjem obdobju se je zgodila prava poplava majhnih pametnih naprav, vključujoč pametne telefone, majhne računalniške naprave in majhne senzorje, ki delujejo samostojno ali pa razširjajo […]
16. 11. 2015

Inovativni kovčki za glasbene inštrumente

Namen projekta je bil na eni strani ponuditi študentom izpopolnitev in nadgradnjo svojega znanja in na drugi strani vse to združiti v uporabnem končnem izdelku, za […]
16. 11. 2015

E-vsebine v izobraževanju

Spletne aplikacije so se že pred časom zelo razširile in mnoge so postale praktično nepogrešljive. V zadnjem času pa je zelo porasla tudi popularnost pametnih prenosnih […]
16. 11. 2015

Analiza in vizualizacija dejavnikov vpliva na obiskanost organizacij

Gospodarske, kulturne in izobraževalne organizacije kot so gledališča, muzeji, trgovski centri, restavracije, šole in fakultete, beležijo velike fluktuacije različnih obiskovalcev, katerih število je odvisno od mnogih […]