Elektrotehnika in energetika

16. 11. 2015

Turistični vodič na podlagi igre “Lov za skritim zakladom”

Namen projekta je bil narediti aplikacijo za mobilno učenje skozi igro, ki je narejena po vzoru aplikacije Geostep (izdelana v Podgorici, Črna gora). Ta temelji na […]
16. 11. 2015

Živa fakultetna stavba: spreminjanje uporabniških navad za manjšo porabo energije

Javne stavbe v EU so s 40% porabe največji porabniki energije in predstavljajo izjemen potencial za znižanje obratovalnih stroškov. Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani je s […]
10. 11. 2015

Otočna elektrarna z izrabo OVE (obnovljivih virov energije)

Električno omrežje je med seboj močno povezano in kot tako v normalnih pogojih zelo zanesljivo, vendar v izrednih primerih žal zelo ranljivo. Obstajajo območja, ki iz […]
5. 11. 2015

Vzpostavitev sistema upravljanja z energijo

Vzpostavitev aktivnega upravljanja z energijo na Fakulteti za elektrotehniko (FE) je bilo potrebno za izkoristek potencialov znižanja rabe energentov z minimalnimi investicijskimi vlaganji. Fakulteta ni imela […]
5. 11. 2015

Večjederna optična vlakna

Projekt Večjederno optično vlakno se je ukvarjal z idejno zasnovo, načrtovanjem, izdelavo in meritvami večjedernega optičnega vlakna ter identifikacijo ovir za njegovo uvajanje v prakso. V […]
5. 11. 2015

Spremljanje stanja in konteksta mobilnega uporabnika

Razvoj zmogljivih mobilnih terminalov z naborom različnih senzorjev omogoča pridobivanje fizioloških podatkov uporabnikov za storitve, ki izboljšujejo kvaliteto življenja. Med temi velja izpostaviti storitve m-zdravja, opazovanja […]
5. 11. 2015

Regulacija sistema obtočnih črpalk na osnovi merjenja zvoka

Tehnologija regulacije sistema obtočnih črpalk je zrela tehnologija. Obstaja mnogo rešitev, večina le-teh pa temelji na meritvi pretoka fluida v sistemu. Obstoječe rešitve regulacije sistemov z […]
5. 11. 2015

Razvoj robotskega invalidskega vozička

Invalidski voziček na električni pogon omogoča mobilnost tudi gibalno zelo omejenim osebam in jim s tem pomembno olajša življenje. Takšne naprave običajno predstavljajo velik finančni zalogaj, […]
5. 11. 2015

Razvoj postopkov in tehnologij za izboljšanje procesa laserske direktne litografije

ProtoLaser LDI je naprava za direktno litografijo, ki z uporabo laserskega žarka omogoča izdelavo struktur na fotoresistu. Za doseganje nanometrske resolucije je potrebno laserski žarek fokusirati. […]
5. 11. 2015

Prava frekvenca – korak k nenasilni komunikaciji

Zaradi ogromnega in nepreglednega števila spletnih komentarjev, ki se najpogosteje pojavljajo ob odmevnih novicah na medijskih portalih, pomeni identificiranje in pregled neprimernih zapisov veliko težavo celo […]
5. 11. 2015

Pametna očala v proizvodnji

Izdelava potrebne dokumentacije v industriji, ki mora biti po eni strani natančna, po drugi pa pregledna in predvsem razumljiva, je zelo časovno potratna. Eden od zahtevnejših […]
5. 11. 2015

prYde – multimedijska platforma za promocijo dediščine

V slovenskem prostoru lahko v zadnjem času zaznamo izrazito zamiranje in nezanimanje za kulturne objekte ter kraje s kulturno in nesnovno dediščino. Vzporedno s tem se […]
5. 11. 2015

Optimizacija stroškov porabe energije v nakupovalnih središčih

Namen projekta je bil analiza nakupovalnih središč z energetskega vidika, predvsem v smeri iskanja strategij za znižanje stroškov porabe električne energije ob hkratnem zagotavljanju parametrov notranjega […]
3. 11. 2015

Biometrični čitalec kot orodje za sledljivost invazivnih živali

Invazivne vrste so prepoznane kot ena izmed največjih groženj za biotsko pestrost in so krivci za ogromne stroške na področju kmetijstva, gozdarstva, ribištva in drugih področjih […]
2. 6. 2015

Modeliranje napovedovanja porabe električne energije

Namen projekta je bil pripraviti model za napoved porabe električne energije na dnevni in letni ravni, uporaben za podjetje E3, d.o.o. Povezavo med zunanjo temperaturo in […]
12. 5. 2015

Analiza vplivov posameznih sevalnih dogodkov na vgrajene elektronske sisteme

Vgrajeni elektronski sistemi za rokovanje s podatki na satelitih in pripadajočih vesoljskih aplikacijah predstavljajo kritične sisteme v smislu uspešnosti vesoljskih misij, saj so podvrženi mnogim tako […]
5. 5. 2015

Vrednotenje učinka čiščenja komunalnih odpadnih vod (KOV) z novimi senzorskimi membranami

Pomen čiščenja komunalne odpadne vode (KOV) je danes v središču pozornosti zaradi omejenosti virov sveže vode, vse strožjih zakonodajnih predpisov ter nadzora nad onesnaževanjem. Tehnološki koncepti […]
5. 5. 2015

Pristopi k inženirskim analizam kompleksnih mehatronskih sistemov

V okviru razpisanega projekta je bil namen udeleženim študentom omogočiti, skladno s poslovno in tehniško strategijo podjetja SMM, proizvodni sistemi d.o.o., razviti strokovne kompetence, omogočiti pridobivanje […]
5. 5. 2015

Projektiranje mini vetrne elektrarne z vertikalnim rotorjem

Namen predloženega projekta je bil razvoj ekonomsko upravičene in energetsko ugodne mini vetrne elektrarne primerne za gospodinjstva in druge individualne uporabnike, s čimer bi omogočili nove […]
5. 5. 2015

Senzorji in merilni sistemi za in-situ spremljanje parametrov v biotehnoloških procesih

Cilj projekta »Senzorji in merilni sistemi za in-situ spremljanje parametrov v biotehnoloških procesih«, ki je potekal med UM FKKT in podjetjem Echo d.o.o., je bil razviti […]