Fizikalne in kemijske vede

18. 11. 2015

Razvoj so-gel modificiranih membran za odstranjevanje ionov težkih kovin iz vode

Odpadne vode so zaradi vse intenzivnejše industrijske dejavnosti ter drugih antropogenih virov, vse bolj obremenjene z različnimi okolju nevarnimi ioni težkih kovin (Hg, Pb, Cd, Cr, […]
18. 11. 2015

Razvoj numeričnih in fizikalnih modelov za virtualno vrednotenje osebne zaščitne opreme

Osrednji problem, ki smo ga obravnavali v projektu, je bil razvoj virtualnega modela človeškega telesa, kjer bi upoštevali mehanizme ogrevanja človeka in ohranjanja temperature na površini […]
18. 11. 2015

Proučitev vpliva težkih kovin in fitoremediacijski potencial nekaterih potencialno primernih rastlin

Okolje je danes pod vse večjim vplivom antropogenih dejavnikov (kmetijstvo, promet, industrija) in je s tem podvrženo onesnaževanju med drugim s hranili in težkimi kovinami (TK). […]
17. 11. 2015

Razvoj avtomatiziranih in sklopljenih metod v analizni kemiji

Sklopljeni sistemi v analizni kemiji predstavljajo vse kompleksne sisteme, ki združujejo vsaj dva merilna principa oz. več tehnik določanja, npr: GC/MS, LC/MS, IC/MS, ICP/MS, 1CP/AES, FIA/UV/ISE/AES […]
17. 11. 2015

Priprava tekočih produktov v podjetju Lek veterina

Podjetje Lek Veterina že več kot 30 let proizvaja krmne mešanice za živali, pretežno v praškasti obliki. Na tem področju ima ogromno izkušenj in prodaja v […]
17. 11. 2015

Priprava in karakterizacija polihipe nosilcev za vezavo polutantov

Polutanti tako organski kot anorganski, predstavljajo pomemben in aktualen okoljski problem. Organski polutanti, predvsem pesticidi, a tudi druge hlapne organske spojine kot npr. VOCi, so večkrat […]
17. 11. 2015

Priprava funkcionalnih celuloznih vlaken z rastlinskimi ekstrakti

V sklopu projekta so sodelujoči študentje razvijali postopke za pripravo funkcionalnih vlaken z nanosom enkapsuliranih rastlinskih ekstraktov. Tako pripravljena vlakna predstavljajo osnovni material za izdelavo prej […]
17. 11. 2015

Vpliv strukture biopolimerov na učinkovitost pred-čiščenja izcednih vod

Cilj projekta je bil preučiti uporabo različnih naravnih biopolimerov (hitozan/alginat/lignin) kot različnih funkcionalnih agentov v procesu čiščenja. Tovrstne oblike biopolimerov smo uporabili v izcedni kompostni vodi […]
17. 11. 2015

Termoelektrični sončni modul za soproizvodnjo električne in toplotne energije

Partnerji na projektu Termoelektrični sončni modul za soproizvodnjo električne in toplotne energije, so po šestih mesecih intenzivnega dela projekt pripeljali do uspešnega zaključka. V projektu so […]
16. 11. 2015

Optimizacija mikrostrukture aluminijevih livnih zlitin

Projekt obravnava vpliv dodatka modifikatorjev in sredstev za zmanjševanje zrna na mikrostrukturo aluminijevih livnih zlitin kot sta zlitini AlSi7Mg ter AlMg3 pri različnih ohlajevalnih hitrostih, kar […]
2. 6. 2015

UV stabilnost, mehanske in površinske lastnosti izbranih materialov proizvodnega programa TKK Srpenica

TKK Srpenica je na trgu dobro uveljavljeno podjetje, ki se ukvarja s proizvodnjo poliuretanske pene, tesnilnih mas ter dodatkov za beton in sanacijskih materialov. Pri teh […]
12. 5. 2015

Analiza vplivov posameznih sevalnih dogodkov na vgrajene elektronske sisteme

Vgrajeni elektronski sistemi za rokovanje s podatki na satelitih in pripadajočih vesoljskih aplikacijah predstavljajo kritične sisteme v smislu uspešnosti vesoljskih misij, saj so podvrženi mnogim tako […]
5. 5. 2015

Analiza in izdelava aerodinamike dirkalnika

Ena od najpomembnejših lastnosti dirkalnega vozila je oprijem vozila s cestiščem. Ključnega pomena pri zagotavljanju čim večje pritisne sile (downforce) in s tem posledično čim večjega […]
5. 5. 2015

Projektiranje mini vetrne elektrarne z vertikalnim rotorjem

Namen predloženega projekta je bil razvoj ekonomsko upravičene in energetsko ugodne mini vetrne elektrarne primerne za gospodinjstva in druge individualne uporabnike, s čimer bi omogočili nove […]
5. 5. 2015

Razvoj koncepta poroznih aluminijastih nosilnih elementov lahkih mobilnih konstrukcij

Sodobne kovinske lahke konstrukcije mobilnih enot so sestavljene iz nosilnih profilnih elementov, pohodnih plošč in različnih komponent, ki so sestavni del konstrukcije. Funkcionalnost takšnih mobilnih enot […]
5. 5. 2015

Razvoj novih materialov iz recikliranih komponent izcednih kompostnih voda

Kompostna izcedna voda je nevarna za okolje, posebej zaradi visokih vsebnosti težkih kovin in organskih onesnažil. Cilj projekta je uporaba naravnih biorazgradljivih polimerov, kot je hitozan, […]
5. 5. 2015

Uporaba analiznih metod za določevanje kovin

Namen projekta – »Uporaba analiznih metod za določevanje kovin« je vpeljati različne analizne metode za določanje kovin, ki  obsegajo tako klasične analizne metode kot je npr. […]
5. 5. 2015

Senzorji in merilni sistemi za in-situ spremljanje parametrov v biotehnoloških procesih

Cilj projekta »Senzorji in merilni sistemi za in-situ spremljanje parametrov v biotehnoloških procesih«, ki je potekal med UM FKKT in podjetjem Echo d.o.o., je bil razviti […]
5. 5. 2015

Razvoj in validacija kromatografskih metod za določanje analitov v realnih sistemih

Razvoj in validacija analiznih metod je ena najpomembnejših zahtev za zagotavljanje zanesljivih in reprezentativnih rezultatov meritev, ki zajema različna gospodarska področja (okolje, medicina, farmacija, prehrana itd.). […]
14. 4. 2015

Razvoj novih materialov na osnovi aluminija

Namen projekta je bil razviti zlitine na osnovi aluminija za proizvodnjo rondelic iz katerih se bo s postopkom hladnega stiskanja lahko izdelalo tube, doze in ostale […]