17. 11. 2015

E-priročnik za alergene v jedeh po (novi) uredbi EU 1169/2011

Ideja projekta izhaja iz potreb gospodarstva in je namenjena potrebam gospodarstva. Projekt je interdisciplinaren in multidisciplinaren. Projekt združuje različne profile: informatik, ekonomist in živilski tehnik oz. […]
16. 11. 2015

Velika planina – zasnova inovativnega turističnega produkta

Vsebina in namen: V Sloveniji sicer dobro poznana Velika planina, kot izjemna naravna in kulturna pokrajina v zaledju Ljubljanske urbane regije, kljub »prepoznavnosti« med slovenskim prebivalstvom […]
10. 11. 2015

Izdelava spletnih rešitev za podporo tržnih aktivnosti na Kitajskem trgu v segmentu turizma

Iskati poslovno priložnosti v današnjem svetu pomeni zbirati podatke, jih analizirati in pravilno interpretirati, na osnovi tega pa izvajati ustrezne poslovne odločitve in aktivnosti. Enako velja […]
4. 11. 2015

Oblikovanje avdio-vizualne predstavitve posestva Trnulja

Vsebina projekta je bila oblikovati celostno in atraktivno avdio-vizualno predstavitev posestva Trnulja, ki bo vključevala turistično ponudbo posestva s poudarkom na ekološki proizvodnji kulinaričnih izdelkov, opredeljeno […]
26. 10. 2015

Razvoj inovativnih potovalnih produktov z vključevanjem naravne in kulturne dediščine Slovenije za tujce

Projekt je namenjen razvoju novih inovativnih turističnih produktov, s katerimi bi sodelujoče podjetje lahko bolje sledilo strategiji usmerjanja v »butični« turizem za zahtevnejše goste ter s […]
14. 4. 2015

Naravi naproti: razvoj interaktivnih didaktičnih gradiv za spodbujanje trajnosti

V zadnjih desetletjih smo priča hitremu upadanju biotske pestrosti. Leta 1993 je z uveljavitvijo Konvencije o biološki raznovrstnosti ohranjanje biotske pestrosti preraslo tudi v pomembnejšo politično […]
14. 4. 2015

Oživeli kamni

Že vrsto let prihaja do navzkrižja interesov stroke in skupin, katerih dejavnosti so neposredno ali posredno povezane z morjem, v povezavi s problematiko postavitve umetnih morskih […]
1. 3. 2015

PREDLOG KRAJINSKE UREDITVE POSESTVA OREHOV GAJ, LJUBLJANA

Projekt je zajemal celostno krajinsko in hortikulturno ureditev ožjega območja posestva Orehov gaj. Obenem je poseben poudarek krajinske ureditve temeljil na trajnostnem urejanju prostora in recikliranju/ponovni […]