gozdarstvo in ribištvo

17. 11. 2015

Predelava soje v tofu s stališča varnosti in kakovosti

Po podatkih FAOSTAT (2013) pridelamo na svetu 276,4 milijonov ton soje, največ v ZDA (29 %), Braziliji (24 %) in Argentini (17 %) kjer je večina […]
17. 11. 2015

Dejavniki kakovosti bučnega olja in uporaba zelenih tehnologij

Oljna buča spada med tradicionalne slovenske poljščine, ki pomembno prispeva k prepoznavnosti slovenskega kmetijstva v svetu. Dolgoletna tradicija pridelave oljnih buč in bučnih semen v bučno […]
17. 11. 2015

Študija izvedljivosti za postavitev obrata za predelavo industrijske konoplje

V Sloveniji je pridelava industrijske konoplje v porastu. Večinoma ljudje uporabijo semena za stiskanje olja, ostali deli rastline pa se v večji meri ne porabljajo. V […]
5. 11. 2015

Celostna obravnava vzreje konj na Krasu

V okviru predlaganega projekta smo celostno analizirali pogoje za rejo kakovostnih konj na Krasu, ki je tradicionalno okolje z bogato tradicijo reje vrhunskih konj, ponuja pa […]
4. 11. 2015

Izdelava hidroponske raztopine iz komposta

S projektom priprave hranilne kompostne (komponske) raztopine za namen gojenja rastlin, smo želeli raziskati način alternativne uporabe komposta kompostarne KOGAL. Podjetju in javnosti smo predstavili alternativno […]
4. 11. 2015

Programsko podprta identifikacija lesa

Namen projekta je bil razviti metodologijo, ki ob uporabi računalnika in/ali pametnega telefona ter ustrezne programske opreme omogoča avtomatiziranje identifikacije lesa. Potrebe in izzivi. Določitev lesne […]
3. 2. 2015

Biotska pestrost in Natura 2000 v Krajinskem parku Logarska dolina

Obravnavano projektno območje (Logarska dolina) je gospodarsko slabo razvito, vendar pa ima dobro ohranjeno naravo, veliko biotsko pestrost in opredeljena Natura 2000 območja. Sodelujoče podjetje ima […]