19. 11. 2015

Anglist prihodnosti – od teorije do prakse

Študent študijskega programa Anglistika se skozi izobraževanje na matični ustanovi v tuje-jezikovnih in literarnih znanjih in spretnostih uči tudi teoretskih osnov delovanja podjetja in odnosov v […]
19. 11. 2015

Mobilno in interaktivno učenje nauka o glasbi s pomočjo nadgrajene resničnosti

Nauk o glasbi (Solfeggio) z glasbenimi dejavnostmi na vseh nivojih izobraževanja spodbuja razvoj glasbenega posluha, sposobnosti in znanj. Učenci imajo danes na voljo samo klasične tiskane […]
19. 11. 2015

Virtualna učilnica in interaktivno izobraževanje

Namen projekta Virtualna učilnica in interaktivno izobraževanje, ki ga je vodila doc. dr. Nika Golob, je bil seznaniti študente s sodobnimi možnostmi IKT pri izobraževanju ter […]
16. 11. 2015

E-vsebine v izobraževanju

Spletne aplikacije so se že pred časom zelo razširile in mnoge so postale praktično nepogrešljive. V zadnjem času pa je zelo porasla tudi popularnost pametnih prenosnih […]
5. 11. 2015

Uporaba metod spremljanja gibanja očesa (ang. eye tracking) za analizo učnih procesov v naravoslovju

Sledenje očem z analizo posnetkov (ang. eye tracking), je tehnika znanstvenega raziskovanja, kjer z analizo video dokumentacije določimo smer pogleda in točko v prostoru, na katero […]
5. 11. 2015

Monitoring in promocija biotske pestrosti v Krajinskem parku Logarska dolina

Obravnavano projektno območje (Logarska dolina, Solčava) je gospodarsko slabo razvito območje Slovenije, ki pa ima bogato ohranjeno naravno dediščino, veliko biotsko pestrost, opredeljena Natura 2000 območja […]
5. 11. 2015

Naravi naproti II

S projektom smo želeli nadgraditi lanskoletni projekt Naravi naproti: razvoj interaktivnih didaktičnih gradiv za spodbujanje trajnosti, kjer smo razvili različna izobraževalna gradiva za učence in druge […]
4. 11. 2015

Glasbene urice za najmlajše

Že pred letom dni je glasbena šola Arsem začela razvijati program Glasbenih uric za otroke do 3. leta starosti. Ob raziskavi trga se je pokazalo, da […]
3. 11. 2015

Vzpostavitev IS za povezavo med udeleženci v vrtcu

Informatizacija izobraževalnih zavodov se nezadržno spušča po izobraževalnem sistemu do najnižjih ravni izobraževanja, t.j. predšolske vzgoje. Vrtci so največkrat prvi stik tako staršev kot seveda otrok […]
2. 11. 2015

Vpliv udobnosti oblačil na kakovosten nastop pevcev

Kultura oblačenja se je v zadnjih desetletjih izrazito spremenila, tudi med zaposlenimi v umetniških ustanovah. Med njimi še posebej izstopajo pevci, ki nastopajo v opernih gledališčih. […]
2. 11. 2015

Absorbiranje tujkov v morskem okolju

Za slovensko obalo je značilna visoka stopnja turističnih, pomorskih in industrijskih dejavnosti, ki po eni strani predstavljajo pomemben potencial za gospodarski razvoj, a hkrati tudi vir […]
2. 11. 2015

Zasnova pokritega adrenalinskega parka za razvoj gibalnih sposobnosti predšolskih in šolskih otrok

Otroci se dandanes, na splošno že od zgodnjega otroštva, gibajo vse manj. Za večjo spodbudo otrok h gibanju morajo biti rešitve in ponudbe prilagojene njihovi razvojni […]
2. 11. 2015

Učenje z mobilnim terminalom naj bo igra

Mobilni terminali se uporabljajo predvsem za zabavo in posel. V svetu se tablični računalniki uveljavljajo tudi v učnem procesu osnovnih šol. Ker mobilni terminali prinašajo povsem […]
14. 4. 2015

Skozi gibanje do tujega jezika

Pri zgodnjem učenju tujega jezika je velik poudarek na pomenu gibanja. Številne raziskave poudarjajo prednosti gibanja pri pomnjenju novega besedišča, razumevanju in splošnem razvijanju tuje jezikovnih […]
14. 4. 2015

Razvoj inovativnih pristopov k zgodnjemu učenju tujega jezika

Sodobni trendi narekujejo vedno večje zahteve po ustrezno usposobljenih učiteljih na področju zgodnjega učenja tujega jezika. Podjetja, ki ponujajo tečaje tujega jezika, se srečujejo s pomanjkanjem […]
14. 4. 2015

Gradiva za načrtovanje učnih ur in utrjevanje učne vsebine

Raziskovanje je pomemben dejavnik spodbujanja gospodarskega razvoja države. Glede na to, da raziskave kažejo, da interes učencev za naravoslovje, ki primarno zahteva raziskovalni pristop k delu, […]
14. 4. 2015

Naravi naproti: razvoj interaktivnih didaktičnih gradiv za spodbujanje trajnosti

V zadnjih desetletjih smo priča hitremu upadanju biotske pestrosti. Leta 1993 je z uveljavitvijo Konvencije o biološki raznovrstnosti ohranjanje biotske pestrosti preraslo tudi v pomembnejšo politično […]
14. 4. 2015

Razvoj e-učilnice za preverjanje zmožnosti za uspešno delo ter večjo zaposljivost študentov

Študenti so v projektni nalogi z naslovom Razvoj e-učilnice za preverjanje sposobnosti za delo in povečanje zaposljivosti študentov, ki je bila narejena za E-študentski servis d.o.o., […]
14. 4. 2015

Oblikovanje in implementacija modela kompetenc v podjetju

Projekt, ki smo ga izvedli, je obsegal poglobljeno analizo področja kompetenc, ki so jo študentje opravili, ob tem so analizirali več kot 30 različnih znanstvenih člankov […]
14. 4. 2015

Informacijska podpora upravljanja znanja v podjetjih

Projekt, ki smo ga izvedli, je najprej obsegal analizo področja managementa znanja, ki so jo študentje opravili, ob tem so analizirali več kot 30 različnih znanstvenih […]