17. 11. 2015

Razvoj avtomatiziranih in sklopljenih metod v analizni kemiji

Sklopljeni sistemi v analizni kemiji predstavljajo vse kompleksne sisteme, ki združujejo vsaj dva merilna principa oz. več tehnik določanja, npr: GC/MS, LC/MS, IC/MS, ICP/MS, 1CP/AES, FIA/UV/ISE/AES […]
17. 11. 2015

Priprava tekočih produktov v podjetju Lek veterina

Podjetje Lek Veterina že več kot 30 let proizvaja krmne mešanice za živali, pretežno v praškasti obliki. Na tem področju ima ogromno izkušenj in prodaja v […]
17. 11. 2015

Priprava in karakterizacija polihipe nosilcev za vezavo polutantov

Polutanti tako organski kot anorganski, predstavljajo pomemben in aktualen okoljski problem. Organski polutanti, predvsem pesticidi, a tudi druge hlapne organske spojine kot npr. VOCi, so večkrat […]
17. 11. 2015

Optimizacija napovednih modelov tveganja za kompleksne bolezni na osnovi genetske analize

Podjetje geneEplanet je eno najbolj inovativnih, visokotehnoloških podjetij za raziskave in razvoj produktov s področja biotehnologije, predvsem inovativnih za genetsko testiranje in analize na področju humane […]
17. 11. 2015

Vpliv strukture biopolimerov na učinkovitost pred-čiščenja izcednih vod

Cilj projekta je bil preučiti uporabo različnih naravnih biopolimerov (hitozan/alginat/lignin) kot različnih funkcionalnih agentov v procesu čiščenja. Tovrstne oblike biopolimerov smo uporabili v izcedni kompostni vodi […]
5. 11. 2015

Zaščita in varnost človeka v ekstremnih okoljskih pogojih

Preučevali smo vpliv ekstremnih okoljskih pogojev na človeško telo – natančneje telo gasilca med intervencijo. Spoznali smo njihove delovne aktivnosti, ekstremne okoljske pogoje, v katerih delujejo, […]
5. 11. 2015

Uporaba računalniških orodij pri načrtovanju in optimizaciji procesov v kemiji in kemijskem inženirstvu

Docking simulacije in mikroreaktorska sinteza sta pomembni pri sintezi zdravil. Izzivi docking simulacij se kažejo predvsem v dveh segmentih. Prvi je natančnost strukture proteinov, DNA in […]
5. 11. 2015

Sklopitev kalorimetričnih in kromatografskih tehnik v aplikativne in razvojne namene

Pred kratkim smo bili priča uporabi diferenčne dinamične kalorimetrije (DSC) za razlikovanje med zdravimi in bolnimi posamezniki na osnovi posnetih termogramov plazme. Medtem ko elektroforeza in […]
5. 11. 2015

Mikrooblagalnik farmacevtskih pelet

Namen projekta je bila izdelava miniaturnega oblagalnika farmacevtskih pelet, s katerim je možno izvesti proces oblaganja manjših količin pelet (okoli 10 g) pod nadzorovanimi pogoji. Farmacevtske […]
4. 11. 2015

Določitev razmerja med mastnimi vezivi, polnili in pigmenti pri oljnih barvah s slik Marija Preglja

Projekt se navezuje na predhodni projekt “Po kreativni poti do praktičnega znanja”, v okviru katerega smo v povezavi s Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze […]
2. 6. 2015

UV stabilnost, mehanske in površinske lastnosti izbranih materialov proizvodnega programa TKK Srpenica

TKK Srpenica je na trgu dobro uveljavljeno podjetje, ki se ukvarja s proizvodnjo poliuretanske pene, tesnilnih mas ter dodatkov za beton in sanacijskih materialov. Pri teh […]
14. 4. 2015

Vpeljava novih reaktivnih barvil v proizvodni proces

Svilanit, tekstilna tovarna d.o.o. v okviru proizvodnega programa izdeluje ploskovne tekstilije, katerih proizvodnja obsega tkanje, predplemenitenje, plemenitenje in konfekcioniranje. Postopek barvanja je le eden izmed postopkov […]
14. 4. 2015

Kreativna pot FS-Krka za praktična znanja na področju toplotne in procesne tehnike

Projekt je bil namenjen pridobivanju praktičnih znanj, izkušenj ter kompetenc študentov in sicer na področju toplotne in procesne tehnike. Izvajal se je v družbi Krka in […]