Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo

5. 5. 2015

Avtonomna navigacija poljskega robota

Ena izmed razvijajočih tem v kmetijstvu je precizno kmetovanje. Ta pridelovalcu omogoča povečanje količine ter kvalitete pridelka in s tem večjo dobičkonosnost, kakor tudi poenostavljeno vodenje […]
5. 5. 2015

Ohranjanje ekološko pomembnih in obvodnih območij s sonaravno pridelavo krme

V kmetijstvu se vedno pogosteje soočamo z gospodarskimi, okoljskimi in teritorialnimi izzivi. Med gospodarske izzive uvrščamo varnost preskrbe s hrano in sprejemljivost cen hrane. Okoljski izziv […]
14. 4. 2015

Razvoj novih vinarskih proizvodov z uporabo kvasovk

Podjetje Agroind Vipava v svojem razvojnem oddelku Kleti Vipava 1894 pripravlja nov proizvod – vino z manjšo vsebnostjo alkohola. Namen projekta je bil proučiti primernost različnih […]
14. 4. 2015

Proizvodne tehnologije za pridelavo in predelavo industrijske konoplje v tržne namene

Sodelovali so pedagoški mentor, delovni mentor in 6 študentov, ki so si v okviru projekta Proizvodne tehnologije za pridelavo in predelavo industrijske konoplje v tržne namene […]
14. 4. 2015

Proučitev razvojnih možnosti in izdelava idejne rešitve za vzpostavitev delovanja centra Purisima

Sodelovali so: pedagoški mentor, delovni mentor in 6 študentov. Glavni cilj in namen projekta je pridobiti najboljše idejne rešitve za revitalizacijo in nove razvojne možnosti zaprtega […]