4. 11. 2015

Porazdeljen laboratorij uporabnikov

Razvoj strojne in programske opreme komunikacijskih storitev je že pred slabim desetletjem dosegel stopnjo, pri kateri je prilagajanje teh storitev individualim uporabnikom postalo realna možnost. V […]
1. 3. 2015

Optimizacija transporta v podjetju Habjan Transport

Področje dela je zajemalo preučitev dokumentov, internih pravilnikov podjetja, ki zajemajo delovanje podjetja, vsebino in način izvajanja notranje kontrole ter navodila za voznika, ki zajemajo vse […]
1. 3. 2015

Prenova in informatizacija procesa razvoja programske opreme, ter interne komunikacije v podjetju Amis

Podjetje Amis redno izvaja prenovo in informatizacijo svojih poslovnih procesov. Pri tem procese nenehno izboljšuje tako z uvajanjem novih oziroma izboljšanih programskih rešitev, izvaja pa tudi […]