Osebne storitve (šport, turizem, gostinstvo idr.)

5. 5. 2015

Medkulturna analiza in predlog večjezične rešitve spletne ponudbe hotela City

Pri projektu, ki se je ukvarjal s specifično turistično terminologijo, je sodelovalo 10 študentov, 2 mentorici (pedagoška: doc. dr. Vlasta Kučiš in delovna: Urška Ul) ter […]
14. 4. 2015

Skozi gibanje do tujega jezika

Pri zgodnjem učenju tujega jezika je velik poudarek na pomenu gibanja. Številne raziskave poudarjajo prednosti gibanja pri pomnjenju novega besedišča, razumevanju in splošnem razvijanju tuje jezikovnih […]
14. 4. 2015

Implementacija vadbe na recept zaposlenih podjetja ACTUAL I.T.

Sodelovali so: 2 pedagoška mentorja, 1 koordinator, 1 delovni mentor, 7 študentov. Namen projekta je bil analizirati delovna mesta in izbrane telesne značilnosti delavcev v podjetju […]
14. 4. 2015

Identifikacija parametrov tenziomiograma za merjenje mišične utrujenosti

V projektu obravnavana problematika se nanaša na področje biomehanike oz. nevromehanike in ožje, živčno-mišičnega utrujanja. Problem, ki ga podjetje do sedaj še ni povsem razrešilo se […]
14. 4. 2015

Vpliv izbire smučarske opreme na varnost pri alpskem smučanju

Pri razvoju smuči in podložnih plošč so se proizvajalci v zadnjem času začeli usmerjati v širjenje smuči pod smučarskim čevljem, ter najožjega dela smuči. Ob tem […]
14. 4. 2015

Z razvojem standardov kakovosti ter spletne aplikacije do povezanega podeželja

Sodelovali so: pedagoški mentor, delovni mentor in 6 študentov. Podeželski turizem je področje, ki postaja vse bolj zanimivo za potrošniški trg. Današnje razumevanje dopustniškega časa je […]