Poslovne in upravne vede

26. 11. 2015

Statistična analiza računovodskih izkazov podjetja Relax Turizem, d.d.

Podjetje Relax Turizem, d.d. v skladu z ZGD -1 ob koncu leta sestavi letno poročilo, katerega sestavni del je tudi računovodsko poročilo. To poročilo v podjetju […]
26. 11. 2015

Izboljšanje organizacijske klime v podjetju GVO, d.o.o.

Vsebino projekta izboljšanje organizacijske klime v podjetju GVO, d.o.o. Celje-Novo mesto predstavlja sistematičen proaktiven pristop za izboljšanje klime v navedeni enoti. Ključne aktivnosti v teku projekta […]
26. 11. 2015

Vzpostavitev informacijske-upravljalske podpore za optimalno gospodarjenje

NLB Propria d.o.o. je gospodarska družba za upravljanje z nepremičninami. Njeno poslanstvo je gospodarno upravljati z nepremičninami NLB Skupine, s kakovostnim vzdrževanjem ohranjati in plemenititi njihovo […]
26. 11. 2015

Tehnične zahteve za ustrezna bivališča starostnikov in lastninsko prestrukturiranje

Namen projekta je bil s celostnim pristopom osvetliti nepremičninsko problematiko vezano na oskrbo starejših občanov. Kot narod z več kot 80% privatnega lastništva stanovanjskih nepremičnin, od […]
26. 11. 2015

Analiza večstanovanjskih objektov v upravljanju stanovanjskega objekta d.o.o.

Namen projekta je bil analiziranje tehničnih in energetskih parametrov objektov v lasti Stanovanjskega sklada RS ter v upravljanju Stanovanjskega podjetja Ravne d.o.o. Študentje so prvič preizkusili […]
26. 11. 2015

Spletana komunikacijska orodja v proizvodnji tehnologiji

Za dobro delovanje organizacije, ki izvaja kompleksne proizvodne procese, je pomemben dejavnik za uspešnost podjetja tudi dobra klima. V raziskavi organizacijske klime, v slovenskih podjetij je […]
26. 11. 2015

Dokumentacijski sistem za varovanje intelektualne lastnine

V okviru projekta smo želeli zasnovati konfiguracijo dokumentacijskega sistema mehanizmov varovanja intelektualne lastnine (MVIL) namenjenega malim in srednjim podjetjem s področja IKT in z IKT podprtih […]
19. 11. 2015

Večanje prepoznavnosti dejavnosti v okolju in raziskovanje možnosti razvoja podjetja

Samooskrba s sadjem in zelenjavo postaja pomembno nacionalno in strateško vprašanje. Prehranska suverenost je pravica ljudi do zdrave in kulturno primerne hrane, proizvedene skozi ekološko vzdržne […]
19. 11. 2015

Vključevanje malih podjetij v Horizon 2020

Cilj projekta je bil vključiti študente s pripravo osnovnih smernic za sodelovanje v programih EU, ki so namenjeni malim in srednjim podjetjem (v nadaljevanju: MSP) na […]
19. 11. 2015

Izdelava tujejezičnih gradiv za pomoč pri vodenju jezikovno mešanih turističnih skupin

Turizem v Sloveniji predstavlja pomembno gospodarsko panogo. V zadnjih dveh desetletjih narašča receptivni turizem, v žargonu imenovan »incoming« (tuji gostje, ki so uporabniki turističnih storitev v […]
18. 11. 2015

Optimizacija agilne oskrbovalne verige telekomunikacijske opreme

Obvladovanje kompleksnosti oskrbovalnih verig postaja v globalnem mednarodnem poslovanju konkurenčna prednost. Zaradi nenehnega spreminjanja tržišča je potrebna prilagodljivost osredotočena na zadovoljstvo kupca. Klasični sistemi oskrbovanja podjetja […]
18. 11. 2015

Izboljšanje organiziranosti izvajanja storitev v podjetju Emitt

Vsebina projekta se nanaša na preučevanje organizacije izvajanja celovitih storitev v podjetju Emitt na področjih elektroinštalacij in ogrevalne tehnike. Pri izvajanju storitev, ki vključujejo idejno zasnovo, […]
18. 11. 2015

Izboljšanje kontrole montažnih storitev v podjetju Emitt

Osrednje področje delovanja podjetja Emitt d.o.o. predstavlja izvajanje elektroinštalacij in ogrevalne tehnike. Podjetje kupcem nudi celovite rešitve, ki vključujejo zasnovo, nabavo, montažo opreme ter nadziranje delovanja. […]
18. 11. 2015

Inovativni pristopi pri organizaciji oskrbovalne verige

Projekt je obravnaval inovativne pristope v proučevanju oskrbovalnih verig. Za optimalno delovanje vsake organizacije je izredno pomembno, da ima s potencialnimi partnerji, dobavitelji, kupci in ostalim […]
18. 11. 2015

Distribucija lokalne pridelane hrane od vrat do vrat

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se predvsem v zadnjih letih intenzivno zavzema za promocijo lokalno pridelane hrane ter s tem izrabo lastnih državnih virov. Na […]
18. 11. 2015

Možnosti integracije tehnologije eye tracking v ocenjevanje cestne prometne varnosti

Z uporabo tehnologije eye tracking smo na Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru v partnerstvu s Fakulteto za varnostve vede UM, podjetjem Oculus in ZŠAM Celje […]
18. 11. 2015

Ozelenitev voznega parka v podjetju Avtosteklo

Promet neposredno vpliva na okolje, hkrati pa je odvisen od njega. Na okolje fizično vpliva s tem, da povzroča spremembe v naravi in pri ljudeh. Največ […]
17. 11. 2015

Aplikacija za izračun/optimizacijo stroškov transporta za MSP

Iz okolja MSP je prišlo do ideje za oblikovanje aplikacije, ki na enostaven, hiter in razumljiv način nudi pomoč pri ovrednotenju/izračunu optimalnih stroškov prevoza blaga po […]
17. 11. 2015

Oživitev letnega kopališča Višnja Gora

Problematika – Primarna dejavnost podjetja Panturizem, ki je prevzelo v upravljanje kopališče v Višnji gori, je distribucija plina. Na področju storitvene dejavnosti turizma niso imeli ustreznih […]
17. 11. 2015

Socialno podjetništvo v Sloveniji: gonilniki in zaviralci njegovega razvoja

Socialno podjetništvo je fenomen, vreden naše pozornosti zlasti zaradi svojih inovativnih pristopov, sinergijskih in multiplikativnih učinkov na razvoj družbenega okolja ter preseganja okvirja ekonomije obsega in […]