Proizvodni procesi in tehnologije

19. 11. 2015

Kontrola kakovosti ulitkov s kamero

Projekt se je izvajal na UM FERI in Livarni Vuzenica d.o.o., ki se ukvarja s prodajo polizdelkov in ulitkov, ki se uporabljajo v avtomobilski industriji. Cilj […]
18. 11. 2015

Vpeljevanje tehnologije laserskega sintranja v izdelavo medicinske opreme in pripomočkov

Projekt je zajemal različne vidike vpeljevanja dodajalne izdelave v proizvodni proces podjetja. Identificirane so bile posamezne komponente in deli izdelkov, ki bi bili primerni za izdelavo […]
18. 11. 2015

Tehnološki proces nanosa praškastih barv

V podjetju Gselman & Gselman d.o.o. ter podjetju G&G proizvajajo in obdelujejo kovinske konstrukcijske elemente. Eden glavnih tehnoloških procesov je praškasto barvanje. Cilj projekta je bil, […]
18. 11. 2015

Izdelava modela za prikaz delovanja APS sistema na testnih podatkih obravnavanega podjetja

K zasnovi in izvajanju projekta so družno pristopili podjetje INEA – Informatizacija, energetika, avtomatizacija d.o.o., Gospodarska zbornica Slovenije, Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru, Fakulteta za […]
16. 11. 2015

Optimizacija mikrostrukture aluminijevih livnih zlitin

Projekt obravnava vpliv dodatka modifikatorjev in sredstev za zmanjševanje zrna na mikrostrukturo aluminijevih livnih zlitin kot sta zlitini AlSi7Mg ter AlMg3 pri različnih ohlajevalnih hitrostih, kar […]
16. 11. 2015

FLEX

Od leta 2006 potekajo na območju Dobovskega in Čateškega polja intenzivne raziskave za potrebe ureditve poplavne varnosti in energetskega izkoristka reke Save v svojem spodnjem toku. […]
16. 11. 2015

Kovinski materiali izdelani z energijami velikih gostot

V prihodnosti naj bi jeklene konstrukcije in naprave izdelane iz dragih vrst jekel nadomestile konstrukcije izdelane iz kombinacij materialov, ki bi zagotavljali enake tehnične karakteristike, a […]
16. 11. 2015

Razvoj aluminijeve zlitine in tehnologije izdelave za aplikacijo v farmaciji

Cilj projekta je bil izdelati in analizirati aluminijevi zlitini A22 in A30, ki bosta primerni za litje širokega traku v industrijskih pogojih v Talumu d.d. po […]
16. 11. 2015

Mehanizem sprožitve plitvih zemeljskih plazov – testno območje občini Sevnica in Šentjur

Slovenija je država, ki je zelo izpostavljena naravnim nesrečam, med te na vrh pogostosti sodijo zemeljski plazovi, ki vsako leto povzročajo veliko materialno in ekonomsko škodo. […]
16. 11. 2015

Kreativni izdelki iz digitalno tiskanega frotirja

V podjetju BD Group so specializirani za tiskanje na frotir in podobne tekstilne materiale z zankami ali visokim lasom. Gre za specialne postopke, ki zahtevajo specialna […]
16. 11. 2015

Brezžični merilec telesne teže, višine in temperature

Po obisku zdravstvenih ambulant primarnega sektorja smo ugotovili, da so diagnostični medicinski pripomočki, ki jih zdravniki in sestre uporabljajo vsakodnevno, v svoji praksi razdrobljeni po ambulani, […]
16. 11. 2015

Študija razvoja modulnega nosilca s stališča nosilnosti, materialov in tehnologij izdelave

Namen projekta je bil študente različnih specializacij seznaniti s postopki izdelave modulno zasnovane lahke varjene nosilne komponente. Študenti so skozi timsko delo spoznali različne vidike in […]
16. 11. 2015

Razvoj detekcijekih metod in mehatronskih sklopov za upravljanje in nadzor laserskih posegov v medicini

V sodobni laserski medicini je sprotno spremljanje in upravljanje interakcije med bliskom in tkivom ključnega pomena za varen in učinkovito izveden poseg. Zato visokotehnološka podjetja, ki […]
16. 11. 2015

Črpalni in testni sistemi za vlakenske in trdninske laserje

Potreba po vse bolj kompaktnih ter cenovno konkurenčnih laserjih za vgradnjo v obdelovalne sisteme zahteva razvoj in uporabo naprednih tehnologij na področju aktivnih optičnih vlaken ter […]
16. 11. 2015

Avtomatizirano programiranje in nadzor robotiziranih laserskih obdelovalnih procesov

Laserska tehnika je hitro rastoče področje, ki se širi v številne segmente industrije, kot so laserske obdelave, meritve, komunikacije, zabavna industrija in medicina. Pri tem imajo […]
10. 11. 2015

Študija razvoja modulnega nosilca s stališča nosilnosti, materialov in tehnologij izdelave

Namen projekta je bil študente različnih specializacij seznaniti s postopki izdelave modulno zasnovane lahke varjene nosilne komponente. Študenti so skozi timsko delo spoznali različne vidike in […]
10. 11. 2015

Razvoj detekcijekih metod in mehatronskih sklopov za upravljanje in nadzor laserskih posegov v medicini

V sodobni laserski medicini je sprotno spremljanje in upravljanje interakcije med bliskom in tkivom ključnega pomena za varen in učinkovito izveden poseg. Zato visokotehnološka podjetja, ki […]
10. 11. 2015

Črpalni in testni sistemi za vlakenske in trdninske laserje

Potreba po vse bolj kompaktnih ter cenovno konkurenčnih laserjih za vgradnjo v obdelovalne sisteme zahteva razvoj in uporabo naprednih tehnologij na področju aktivnih optičnih vlaken ter […]
10. 11. 2015

Tretje oko – Optimizacija uporabe tovornega prostora s pomočjo nadzornega sistema

V tovornem prometu, tako cestnem kot železniškem, imajo transportna in logistična podjetja veliko strank, katerih tovor zaseda le manjši del celotnega tovornega prostora v prevoznem sredstvu. […]
5. 11. 2015

Mikrooblagalnik farmacevtskih pelet

Namen projekta je bila izdelava miniaturnega oblagalnika farmacevtskih pelet, s katerim je možno izvesti proces oblaganja manjših količin pelet (okoli 10 g) pod nadzorovanimi pogoji. Farmacevtske […]