Računalništvo in informatika

26. 11. 2015

Spletana komunikacijska orodja v proizvodnji tehnologiji

Za dobro delovanje organizacije, ki izvaja kompleksne proizvodne procese, je pomemben dejavnik za uspešnost podjetja tudi dobra klima. V raziskavi organizacijske klime, v slovenskih podjetij je […]
26. 11. 2015

Dokumentacijski sistem za varovanje intelektualne lastnine

V okviru projekta smo želeli zasnovati konfiguracijo dokumentacijskega sistema mehanizmov varovanja intelektualne lastnine (MVIL) namenjenega malim in srednjim podjetjem s področja IKT in z IKT podprtih […]
19. 11. 2015

Spletna aplikacija za prepoznavanje pomena zelišč

Za potrebe gospodarstva so študenti Visoke šole za upravljanje in poslovanje Novo mesto in drugih institucij skupaj z delovnim mentorjem opredelili projekt z naslovom Spletna aplikacija […]
19. 11. 2015

Testiranje realno časovne podpore v okolju linux za namen uporabe v merilni tehniki

Pred dvema letoma je podjetje DEWESoft začelo z razvojem nove linije merilnih naprav Krypton. Podjetje produkt uspešno trži po celotnem svetu v različnih gospodarskih družbah od […]
19. 11. 2015

Raziskovanje in načrtovanje platforme za izdelavo personaliziranih vsebin na pametnih urah – watchface generator

Trg: Na svetu je trenutno (april 2015) okrog 3 milijone pametnih ur. Analitiki predpostavljajo, da bo trg pametnih ur narasel na približno 100+ milijonov prodanih naprav […]
19. 11. 2015

BIKE-DRIVE, pogonski sistem za zmogljiva električna kolesa

Multidisciplinarna skupina študentov močnostne elektrotehnike, elektronike in računalništva UM FERI je v okviru projekta zasnovala, izdelala in preizkusila pogonski sistem za zmogljiva električna kolesa. Razvit sistem […]
19. 11. 2015

: VIRIZ II – Vseprisotne informacijske rešitve za izboljšanje zdravja in počutja ljudi

Projekt VIRIZ je bil izveden že drugo leto zapored. Dolgoročni cilj projekta je bil omiliti negativne posledice sodobnega življenja z uporabo sodobnih informacijsko komunikacijskih tehnologij pri […]
19. 11. 2015

Razvoj mobilne aplikacije za upravljanje s kadri celostni HRM

Glavni namen projekta je bilo oblikovanje mobilne aplikacije, ki bi direktorjem in drugim vodilnim zaposlenim omogočila ažuren dostop do kadrovskih podatkov. Študentje so v okviru projekta […]
19. 11. 2015

Povečevanje sprejetosti in uporabe interaktivnih vsebin na pametnih napravah

V okviru projekta smo obravnavali problem nizke stopnje sprejetosti in uporabe interaktivnih vsebin na interaktivnih tablah pri pedagoškem procesu, ki je posledica različnih faktorjev. V zadnjih letih […]
19. 11. 2015

Mobilno in interaktivno učenje nauka o glasbi s pomočjo nadgrajene resničnosti

Nauk o glasbi (Solfeggio) z glasbenimi dejavnostmi na vseh nivojih izobraževanja spodbuja razvoj glasbenega posluha, sposobnosti in znanj. Učenci imajo danes na voljo samo klasične tiskane […]
19. 11. 2015

Celovito testiranje lokacijsko odvisnih mobilnih aplikacij

Kot osnovne značilnosti inženirskih disciplin razumemo predvsem sistematičen pristop k razvoju, ponovno uporabo na osnovi obstoječih komponent ter dobrih praks, dobro dokumentiranost ter zmožnost kvantitativnega in […]
18. 11. 2015

Uvajanje CNC tehnologije in programskih orodij CAM v proizvodnjo nadgradenj gasilskih vozil

Opis problema Podjetje Svit – Zolar d.o.o. izdeluje nadgradnje za gasilska vozila. Pri izdelavi nadgradenj gasilskih vozil je potrebno zadostiti zahtevam uporabnikov, zahtevam veljavne zakonodaje na […]
17. 11. 2015

jaBIM – Raziskava, razvoj in implementacija bima za digitalno gradnjo javnih objektov

Raziskovalno področje projekta Vsebina projekta jaBIM (jabim.si) se nanaša na področje informacijskih modelov gradbenih objektov (BIM – Building Information Modeling), ki na področju gradbeništva prinaša nekaj […]
16. 11. 2015

ASPO – Spletna aplikacija za prepoznavanje in informiranje o spolno prenosljivih okužbah

Cilj projekta ASPO – Spletna aplikacija za prepoznavanje in informiranje o spolno prenosljivih okužbah je bil razvoj prve interaktivne spletne aplikacije za splošno populacijo na temo […]
16. 11. 2015

Vizualizacija in analiza omrežij javnih financ

V projektu smo se lotili prikaza in analize velikih količin podatkov, bolj konkretno podatkov transakcij med javnimi ustanovami. Podatki so bili pridobljeni iz baze podatkov Supervizor, […]
16. 11. 2015

Študija podpore za napredno in porazdeljeno analitiko

V podjetju XLAB so pred časom ustanovili novo raziskovalno skupino xHPA, namenjeno pripravi in zagonu obdelave in analize masovnih podatkov na visokozmogljivih računalniških sistemih. V okviru […]
16. 11. 2015

Integracija naprav IoT in aplikacij SaaS

V zadnjem obdobju se je zgodila prava poplava majhnih pametnih naprav, vključujoč pametne telefone, majhne računalniške naprave in majhne senzorje, ki delujejo samostojno ali pa razširjajo […]
16. 11. 2015

Inovativni kovčki za glasbene inštrumente

Namen projekta je bil na eni strani ponuditi študentom izpopolnitev in nadgradnjo svojega znanja in na drugi strani vse to združiti v uporabnem končnem izdelku, za […]
16. 11. 2015

E-vsebine v izobraževanju

Spletne aplikacije so se že pred časom zelo razširile in mnoge so postale praktično nepogrešljive. V zadnjem času pa je zelo porasla tudi popularnost pametnih prenosnih […]
16. 11. 2015

Turistični vodič na podlagi igre “Lov za skritim zakladom”

Namen projekta je bil narediti aplikacijo za mobilno učenje skozi igro, ki je narejena po vzoru aplikacije Geostep (izdelana v Podgorici, Črna gora). Ta temelji na […]