Strojništvo in obdelava kovin

19. 11. 2015

RISE – Raziskava inteligentnih stenskih elementov

V okviru projekta smo izvedli raziskavo inteligentnih stenskih elementov/sistemov, zlasti za potrebe sodobnih poslovnih objektov kot tudi sodobnih principov organizacije dela (co-working). Zaradi vse hitrejše menjave […]
18. 11. 2015

Razvoj avtomatiziranega menjalnika za motocikle

Svetovni trend uporabe avtomatskih menjalnikov se močno povečuje, tako na področju moto-športa, kot tudi na področju osebnih in tovornih vozil, saj le-ti zagotavljajo izredno hitro in […]
18. 11. 2015

Vpeljevanje tehnologije laserskega sintranja v izdelavo medicinske opreme in pripomočkov

Projekt je zajemal različne vidike vpeljevanja dodajalne izdelave v proizvodni proces podjetja. Identificirane so bile posamezne komponente in deli izdelkov, ki bi bili primerni za izdelavo […]
18. 11. 2015

Vodonosnika Vrbanski plato in Apaško polje, orodja za trajnostno zagotavljanje vodnih virov

Pitna voda postaja poleg plodne zemlje najpomembnejša dobrina 21. stoletja. Iz tega razloga moramo skrbeti za trajnostno zagotavljanje ključnih vodnih virov severovzhodne Slovenije. Dva od teh […]
18. 11. 2015

Uvajanje CNC tehnologije in programskih orodij CAM v proizvodnjo nadgradenj gasilskih vozil

Opis problema Podjetje Svit – Zolar d.o.o. izdeluje nadgradnje za gasilska vozila. Pri izdelavi nadgradenj gasilskih vozil je potrebno zadostiti zahtevam uporabnikov, zahtevam veljavne zakonodaje na […]
18. 11. 2015

Tehnološki proces nanosa praškastih barv

V podjetju Gselman & Gselman d.o.o. ter podjetju G&G proizvajajo in obdelujejo kovinske konstrukcijske elemente. Eden glavnih tehnoloških procesov je praškasto barvanje. Cilj projekta je bil, […]
18. 11. 2015

Razvoj so-gel modificiranih membran za odstranjevanje ionov težkih kovin iz vode

Odpadne vode so zaradi vse intenzivnejše industrijske dejavnosti ter drugih antropogenih virov, vse bolj obremenjene z različnimi okolju nevarnimi ioni težkih kovin (Hg, Pb, Cd, Cr, […]
18. 11. 2015

Raziskave in razvoj funkcionalnih oblačil za paraplegike

Večina oblačil, ki jih nudijo specializirane trgovine, so namenjene širši skupini invalidov, zato so z vidika udobnosti in funkcionalnosti neprimerna za paraplegike, katerih gibanje je vezano […]
18. 11. 2015

Inovativni koncept strojnega pobiranja oluščenih koruznih storžev

Namen in cilji projekta V projektu smo želeli rešiti problem pobiranja in zbiranja koruznih storžev, ki so sicer ostajali na njivah. Pri razvoju inovativnega koncepta stroja […]
18. 11. 2015

Idejna zasnova mobilne hiše sestavljive na terenu z namenom optimizacije transportnih stroškov

Podjetje Adria Dom d.o.o. je proizvajalec mobilnih hiš s proizvodnjo v Črnomlju. Mobilne hiše sestavljajo v proizvodnji v Črnomlju. Na želeno lokacijo hišo pripeljejo z izrednim […]
18. 11. 2015

Detekcija, merjenje in analiza grajenih ovir za invalide

V Sloveniji se v vseh starostnih skupinah povečuje število invalidov, t.j. gibalno in senzorno oviranih ter drugih ljudi, ki zaradi svojih prizadetosti potrebujejo tehnične in ostale […]
18. 11. 2015

Posodobitev postopkov konstruiranja proti-udarnih zaščitnih jeklenih konstrukcij

Namen predlaganega projekta je bil proučiti razliko med standardiziranimi dinamični vplivnimi koeficienti materiala in dejanskim dinamičnim odzivom tipičnih jeklenih materialov za gradnjo proti-udarnih zaščitnih jeklenih konstrukcij […]
16. 11. 2015

Optimizacija mikrostrukture aluminijevih livnih zlitin

Projekt obravnava vpliv dodatka modifikatorjev in sredstev za zmanjševanje zrna na mikrostrukturo aluminijevih livnih zlitin kot sta zlitini AlSi7Mg ter AlMg3 pri različnih ohlajevalnih hitrostih, kar […]
16. 11. 2015

Kovinski materiali izdelani z energijami velikih gostot

V prihodnosti naj bi jeklene konstrukcije in naprave izdelane iz dragih vrst jekel nadomestile konstrukcije izdelane iz kombinacij materialov, ki bi zagotavljali enake tehnične karakteristike, a […]
16. 11. 2015

Študija razvoja modulnega nosilca s stališča nosilnosti, materialov in tehnologij izdelave

Namen projekta je bil študente različnih specializacij seznaniti s postopki izdelave modulno zasnovane lahke varjene nosilne komponente. Študenti so skozi timsko delo spoznali različne vidike in […]
16. 11. 2015

Razvoj detekcijekih metod in mehatronskih sklopov za upravljanje in nadzor laserskih posegov v medicini

V sodobni laserski medicini je sprotno spremljanje in upravljanje interakcije med bliskom in tkivom ključnega pomena za varen in učinkovito izveden poseg. Zato visokotehnološka podjetja, ki […]
16. 11. 2015

Črpalni in testni sistemi za vlakenske in trdninske laserje

Potreba po vse bolj kompaktnih ter cenovno konkurenčnih laserjih za vgradnjo v obdelovalne sisteme zahteva razvoj in uporabo naprednih tehnologij na področju aktivnih optičnih vlaken ter […]
16. 11. 2015

Avtomatizirano programiranje in nadzor robotiziranih laserskih obdelovalnih procesov

Laserska tehnika je hitro rastoče področje, ki se širi v številne segmente industrije, kot so laserske obdelave, meritve, komunikacije, zabavna industrija in medicina. Pri tem imajo […]
5. 5. 2015

Merjenje pomikov in povesov velikih nosilnih objektov ter vpliv meritev na okolje

Z izvedenim projektom smo želeli sodelujočim študentom omogočiti, da si na konkretnih primerih pridobijo izkušnje z različnimi tehnikami meritev pomikov velikih objektov ter preučevanjem vplivov objektov […]
5. 5. 2015

Razvoj nastavljivih podstavkov bankomatnih blagajn

Osnovni cilj projekta je bil razvoj koncepta sistema podstavkov bankomatnih blagajn, ki bo ob montaži blagajne na predvideno mesto omogočal zvezno prilagajanje višine od 100 do […]