19. 11. 2015

Izdelava tujejezičnih gradiv za pomoč pri vodenju jezikovno mešanih turističnih skupin

Turizem v Sloveniji predstavlja pomembno gospodarsko panogo. V zadnjih dveh desetletjih narašča receptivni turizem, v žargonu imenovan »incoming« (tuji gostje, ki so uporabniki turističnih storitev v […]
19. 11. 2015

Prevajanje in oblikovanje večjezičnega prodajno-promocijskega gradiva Hotela Sava Rogaška

Namen projekta HOSARO je bil povezati študente iz treh različnih študijskih smeri ter zasnovati interdisciplinarno sodelovanje s podjetjem Grand hotel Sava iz Rogaške Slatine, ki je […]
19. 11. 2015

Produkti podpore promocije trajnostnega turizma Logarske doline

Logarska dolina je bila razglašena za krajinski park leta 1987 zaradi velike biotske pestrosti, številnih naravnih znamenitosti in kulturne dediščine ter same ohranjenosti območja. Študenti Fakultete […]
19. 11. 2015

Kulinarične mojstrovine Posavja

V okviru projekta Kulinarične mojstrovine Posavja so študenti pod mentorstvom pedagoških in delovnega mentorja raziskovali kulinarično dediščino regije Posavje, ki s takšno študijo v slovenskem prostoru […]
19. 11. 2015

Mala šola etnologije

V okviru projekta Mala šola etnologije so se študenti srečali s problematiko podajanja etnoloških vsebin otrokom v vrtcih in prvih razrednih osnovne šole. Cilj delavnice je […]
17. 11. 2015

E-priročnik za alergene v jedeh po (novi) uredbi EU 1169/2011

Ideja projekta izhaja iz potreb gospodarstva in je namenjena potrebam gospodarstva. Projekt je interdisciplinaren in multidisciplinaren. Projekt združuje različne profile: informatik, ekonomist in živilski tehnik oz. […]
17. 11. 2015

Oživitev letnega kopališča Višnja Gora

Problematika – Primarna dejavnost podjetja Panturizem, ki je prevzelo v upravljanje kopališče v Višnji gori, je distribucija plina. Na področju storitvene dejavnosti turizma niso imeli ustreznih […]
16. 11. 2015

Označevalni sistem parka Postojnska jama

Postojnska jama je najbolj znana turistična jama na svetu in največja turistična znamenitost Slovenije, ki jo letno obišče več kot 620.000 obiskovalcev iz najrazličnejših držav sveta. […]
16. 11. 2015

Velika planina – zasnova inovativnega turističnega produkta

Vsebina in namen: V Sloveniji sicer dobro poznana Velika planina, kot izjemna naravna in kulturna pokrajina v zaledju Ljubljanske urbane regije, kljub »prepoznavnosti« med slovenskim prebivalstvom […]
16. 11. 2015

Načrtovanje kolesarske in sprehajalne poti v občini Šentrupert

Ideja o projektu je nastala na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, ob upoštevanju potreb prebivalcev Občine Šentrupert. V občini Šentrupert se nahaja Simončičev toplar, ki je […]
16. 11. 2015

Idejni projekt idrijske rudarske hiše za današnji čas

Izzivi in problemi: Idrija je najstarejše slovensko rudarsko mesto, od leta 2012 vpisano na Unescov seznam svetovne dediščine. Projektanti in investitorji na tem področju ne poznajo […]
10. 11. 2015

Izdelava spletnih rešitev za podporo tržnih aktivnosti na Kitajskem trgu v segmentu turizma

Iskati poslovno priložnosti v današnjem svetu pomeni zbirati podatke, jih analizirati in pravilno interpretirati, na osnovi tega pa izvajati ustrezne poslovne odločitve in aktivnosti. Enako velja […]
4. 11. 2015

Oblikovanje avdio-vizualne predstavitve posestva Trnulja

Vsebina projekta je bila oblikovati celostno in atraktivno avdio-vizualno predstavitev posestva Trnulja, ki bo vključevala turistično ponudbo posestva s poudarkom na ekološki proizvodnji kulinaričnih izdelkov, opredeljeno […]
4. 11. 2015

Turistična terminologija na področjih dediščine in pomorstva

Turizem je pomembno in hitro razvijajoče se družbeno področje, ki ga sestavljajo dejavnosti različnih strok in družbenih resorjev. Za razvoj turistične vede in njene uporabne vrednosti […]
3. 11. 2015

Soča Outdoor Festival

Dolina Soče ponuja veliko možnosti za turizem, predvsem v obliki aktivnega, športnega turizma. Eden od načinov je uveljavljane različnih športnih festivalov in Soča Outdoor Festival je […]
3. 11. 2015

Interaktivno informacijsko mesto

Klasične oblike podajanja informacij na panojih, v dvodimenzionalni obliki (npr. v turistične namene), ali pa tridimenzionalno, v obliki izdelkov v regalu (prodaja izdelkov), se pogosto dopolnjuje […]
2. 11. 2015

Razvoj izobraževalnega in industrijskega turizma v ribogojnici FONDA

Cilji projekta so bili usmerjeni v povezovanje teorije s prakso na način, da študentje poglobijo znanja v teoriji in praksi, pridobijo veščine in kompetence ter se […]
2. 11. 2015

Razvoj prototipa hibridnega strojnega prevajalnika za slovenščino

Faze projekta: 1. Zbiranje gradiv 2. Izbira najboljših prevodov s pomočjo jezikovnega modela 3. Statistično prevajanje s pomočjo dodatne slovarske baze 4. Statistični prevajalni sistem zgrajen […]
2. 11. 2015

Produkti trajnostne mobilnosti na Solčavskem

Projekt se je posvetil pripravi produktov trajnostne mobilnosti na Solčavskem, ki je pomembno turistično območje, ki vsebuje tudi zavarovana območja. Na takih območjih so inovativni pristopi […]
26. 10. 2015

Razvoj inovativnih potovalnih produktov z vključevanjem naravne in kulturne dediščine Slovenije za tujce

Projekt je namenjen razvoju novih inovativnih turističnih produktov, s katerimi bi sodelujoče podjetje lahko bolje sledilo strategiji usmerjanja v »butični« turizem za zahtevnejše goste ter s […]