Uporabno računalništvo

19. 11. 2015

Komercialna razstava: Analiza in inoviranje

Projekt izvira iz problematike zaposlovanja študentov iz področij etnologije, arheologije in umetnostne zgodovine, ki kljub kvalitetnim študijskim vsebinam ne razvijajo delovnih kompetenc, po katerih bi na […]
4. 11. 2015

Oblikovanje avdio-vizualne predstavitve posestva Trnulja

Vsebina projekta je bila oblikovati celostno in atraktivno avdio-vizualno predstavitev posestva Trnulja, ki bo vključevala turistično ponudbo posestva s poudarkom na ekološki proizvodnji kulinaričnih izdelkov, opredeljeno […]
27. 10. 2015

Analiza omrežja novomeškega mestnega prevoza

Mestni (javni) prevoz je ključnega pomena za funkcionalnost vsakega urbanega mesta. Kakovosten mestni prevoz vpliva na funkcionalnost samega mesta in seveda zmanjšuje število avtomobilov na cestah. […]
5. 5. 2015

Raziskava in razvoj računalniškega orodja za upravljanje zalog v malih proizvodnih podjetjih

Pri projektu »Raziskava in razvoj računalniškega orodja za upravljanje zalog v malih proizvodnih podjetjih« sta moči združili Fakulteta za strojništvo Univerze v Mariboru, kjer v okviru […]
5. 5. 2015

Upravljanje večprojektnih organizacij s podporo spletnega informacijskega sistema v oblaku

Informacijska podpora vodenja projektov predstavlja izziv tako za mala kot velika podjetja. Tega se je zavedalo tudi partnersko podjetje Arctur, d.o.o., ki je dalo pobudo za […]
5. 5. 2015

Raziskave in razvoj na področju inovativne prodaje vrhunskih slovenskih vin

Zaznali smo težavo neprepoznavnosti posameznih ponudnikov slovenskih vin doma in po svetu. Še večja težava je, da turisti, ki obiščejo našo državo niso seznanjeni z našimi […]
5. 5. 2015

Avtomatsko štetje prometa s pomočjo video-slikovnega materiala v realnem času

Cilj projekta je bil vzpostavitev sistema za štetje vozil v prometnem toku s pomočjo video-slikovnega materiala v realnem času. Izdelan sistem z uporabo ustreznih mehanskih, elektro […]
5. 5. 2015

VIRIZ – Vseprisotne informacijske rešitve za izboljšanje zdravja in počutja ljudi

Osnovni namen projekta VIRIZ je omiliti negativne posledice sodobnega življenja z uporabo sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij pri vseh skupinah prebivalstva. Z njihovo uporabo nameravamo osveščati ljudi o […]
14. 4. 2015

Gradiva za načrtovanje učnih ur in utrjevanje učne vsebine

Raziskovanje je pomemben dejavnik spodbujanja gospodarskega razvoja države. Glede na to, da raziskave kažejo, da interes učencev za naravoslovje, ki primarno zahteva raziskovalni pristop k delu, […]
14. 4. 2015

Naravi naproti: razvoj interaktivnih didaktičnih gradiv za spodbujanje trajnosti

V zadnjih desetletjih smo priča hitremu upadanju biotske pestrosti. Leta 1993 je z uveljavitvijo Konvencije o biološki raznovrstnosti ohranjanje biotske pestrosti preraslo tudi v pomembnejšo politično […]
14. 4. 2015

Razvoj naprednih analitskih orodij za optimizacijo delovanja stavbnih sistemov

Na evropskem in slovenskem trgu obstaja kar nekaj energetskih informacijskih sistemov za sprotno merjenje in analizo parametrov rabe energije. Vendar z obstoječimi sistemi ne moremo v […]
14. 4. 2015

Študija in primerjava naprednih metod računalniškega vida za modeliranje stopal v realnem okolju

Nakup obutve preko spleta postaja vse bolj priljubljen, njegova pomanjkljivost pa je nezanesljiva izbira velikosti zaradi nezmožnosti pomerjanja obutve. Podjetje UCS d.o.o. je razvilo priporočilni sistem […]
14. 4. 2015

Avtomatizacija testiranja spletnih aplikacij

Spletne aplikacije vse bolj nadomeščajo lokalno programsko opremo in z njihovo vsakodnevno uporabo na različnih napravah, so se povečale tudi potrebe in zahteve uporabnikov, ki od […]
14. 4. 2015

GenExpress

Namen projekta je bil razviti prototip spletnega orodja GenExpress, ki bo v spletnem okolju z všečnim interaktivnim grafičnim vmesnikom podprlo analitiko genskih izražanj. Naš razvoj je […]
14. 4. 2015

Brezžični vmesnik za Pitotovo cev

Za potrebe certificiranja letal, je potrebno umeriti in potrditi ustreznost merilcev hitrosti na lahkih letalih. To se počne s pomočjo Pitot-Prandtlove cevi, ki se jo pritrdi […]
14. 4. 2015

Študija za integracijo interaktivne računalniške instalacije v arhitekturo nove stavbe Fakultete za računalništvo in informatiko

Arhitekturna zasnova nove zgradbe Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani (FRI UL) ponuja veliko možnosti za poživitev in nadgradnjo bivalnega prostora. Namen projekta Študija […]
14. 4. 2015

Kdo ta hip gleda televizijo?

Priporočilne sisteme običajno uporabljajo podjetja za prilagoditev ponudb izdelkov/storitev vsakemu uporabniku posebej glede na njegov okus. Koristi imajo oboji. Uporabniki lažje in hitreje najdejo zase zanimive […]
14. 4. 2015

Varnost in statistika e-vsebin

Ta projekt predstavlja študijo programske opreme za e-učenje, ki omogoča interaktivno in izzivov polno pridobivanje novega znanja. E-vsebine so v širokem razmahu, dostop do njih pa […]
14. 4. 2015

Fotogrametrično zajemanje 3D podatkov

S projektom »Fotogrametrično zajemanje 3D podatkov«, smo želeli približati postopke samodejnega 3D modeliranja na podlagi digitalnih fotografskih in video posnetkov končnim uporabnikom. V okviru projekta smo […]
14. 4. 2015

Integracija storitev SaaS

Namen projekta je zasnova integracijske platforme za ponudnika storitev SaaS, ki omogoča integracijo njegovih storitev s storitvami drugih ponudnikov storitev in z obstoječimi aplikacijami uporabnikov storitev. […]