Varovanje oseb in premoženja

5. 5. 2015

Ergonomski pristopi pri obravnavi starejših odraslih v institucionalnem varstvu

Zdravstveni delavci so že dalj časa identificirani kot rizična skupina delavcev za poškodbe hrbtenice. Delo v zdravstveni negi zahteva nenehno fleksijo in ekstenzijo telesa ter dvigovanje […]
5. 5. 2015

Uporaba vseprisotnih naprav za zaznavanje fizične aktivnosti zaposlenih

Aplikacije vseprisotnega računalništva je mogoče opaziti na mnogih področjih. Vseprisotno računalništvo pa postaja vse pomembnejše tudi v zdravstvu. Leta 2004 je Evropska komisija izdala Sporočilo o […]
5. 5. 2015

Ciklični sistem vzdrževanja informacijske varnosti

Namen projekta je bil dopolniti in testirati procese (korake), ki v cikličnem obdobju poskrbijo za vzpostavitev in kasneje vzdrževanje celovite informacijske varnosti podjetja. Safe Mode je […]
5. 5. 2015

Varnostna testiranja v razvoju in produkciji kripto-modula

V podjetju Miška se ukvarjajo z razvojem kripto-modula. Kripto-modul je zmogljiva VPN/IPSEC naprava, ki uporabniku poenostavi uporabo šifriranja podatkov na prenosnih poteh in zviša stopnjo varnosti […]